Prognóza demografického vývoje a jeho důsledků pro kvalitu života obyvatel v dynamicky se měnících obcích v zázemí českých měst: aplikace v rozvoji a správě území

Hlavní řešitel: 
Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: 
Technologická agentura České republiky
Klíčová slova: 
demografický vývoj
zázemí měst
město
kvalita života

Další řešitelé:
RNDr. Jana Temelová, Ph.D.
RNDr. Jakub Novák, Ph.D.
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Nina Dvořáková
Mgr. Jana Jíchová, Ph.D.
Mgr. Josef Mareš
Bc. Martin Křivka
Bc. Petr Dušek
Mgr. Ivana Přidalová

RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
Ing. Věslav Michalik, CSc. (obec Dolní Břežany)
Ing. Jana Neubergová (obec Dolní Břežany)

 

Projekt TD010049 je řešen s finanční podporou Technologické agentury České republiky.

 

Cíl projektu:

Demografická struktura i vývoj obcí v zázemí českých měst je v posledních dvaceti letech výrazně ovlivňován procesem suburbanizace, který přináší významné důsledky pro kvalitu života obyvatel metropolitních regionů i řadu výzev pro lokální a regionální rozvoj. Cílem projektu je vytvořit metody a postupy sloužící k prognóze demografického vývoje suburbánních obcí v zázemí našich měst, k předvídání dopadů specifického demografického vývoje v těchto obcích a k identifikaci sociálních potřeb specifických demografických a sociálních skupin místních obyvatel. Projekt se zaměřuje na současné problémy a budoucí rizika plynoucí z nevyváženého demografického vývoje suburbánních obcí a z nerovnoměrně rozložené poptávky obyvatel po místní sociální infrastruktuře. Konkrétní výsledky projektu zahrnují 15 specializovaných map zpracovaných na základě terénního šetření a analytické práce a následné syntézy v GIS se zanesenými dílčími částmi populační prognózy na dvou řádovostních (geografických) úrovních hodnocení (suburbánní zázemí Prahy, spádová oblast obce Dolní Břežany), metodiku pro výpočet budoucího demografického vývoje a sociálních potřeb (infrastruktury) s ohledem na plánovanou bytovou výstavbu v suburbánních obcích a čtyři články v profesních recenzovaných časopisech. Celkem osm výsledků bude realizováno v roce 2012, dvanáct pak do konce roku 2013.

 

Doba řešení:

leden 2012 - prosinec 2013