Domů

Geografie lokálních komunit

Garant předmětu: 
Petra Špačková

 Petra Špačková, Martin Ouředníček

- zimní semestr, 2/3 kredity (2/0, z nebo zk)

 

Stránky předmětu na Moodle.

 

Sylabus

 1. 1. Úvodní hodina a vymezení hlavních pojmů
  2. Klasické městské teorie
  3. Chicagská škola a studie městské společnosti
  4. Poválečné komunitní studie
  5. Komunity a sousedství dnes I
  6. Komunity a sousedství dnes II
  7.+8. Poválečné městské komunity – čtecí seminář
  9.+10. Městské komunity a internet – čtecí seminář
  11. Závěrečná hodina

Literatura a prezentace z hodin jsou dostupné v Moodlu.

 

Požadavky k zápočtu

 • docházka: 75 % (tj. minimálně 6 z 8 setkání)

  • včasné odevzdání minimálně 4 anotací

   

Požadavky ke zkoušce

   • ústní zkouška
   • zkouška se nemusí konat v případě, že má student/ka splněno min. 75 % povinností kurzu (mezi něž se počítá 7 anotací a docházka; nutné tedy splnit 6 z těchto povinností), hodnocení bude založeno na kvalitě práce v kurzu

    

  • Pozdě odevzdané práce budou považovány za nesplněné úkoly. Předpokládá se, že studenti budou při psaní anotací striktně dodržovat citační etiku.