Domů

Metody v sociální geografii II

Martin Ouředníček, Petra Špačková, Martin Šimon, Vít Jančák, Václav Jaroš

-  zimní semestr, 4 kredity (0/2, z)

 

Seminář probíhá pátým rokem a vzešel z transformace cvičení Geografie obyvatelstva a sídel II a Ekonomická geografie II. Jednotlivé procvičované metody, dovednosti a kompetence rozvíjí specifické potřeby studentů pro obor sociální a regionální geografie a směřují zejména k získání dovedností a kompetencí k tvorbě analytického textu, práce s literaturou, interpretaci a prezentaci výsledků práce. Cílem je připravit studenty pro psaní bakalářské a diplomové práce ze sociální geografie.

 

Webové stránky předmětu zde.