Odborný seminář ze SG

Odborný seminář je určen pro studenty a studentky, jejichž vedoucí/m diplomové práce je někdo z členů nebo členek těchto výzkumných týmů: GEOQOL, URRLAB, CVMR, GEOMIGRACE

 

Cílem semináře je diskutovat postup a problematické momenty zpracování diplomové práce.

 

Předběžný program na zimní semestr 2016/2017:

3.11. úvodní hodina

1.12. host semináře Manuel Wolff (UFZ Leipzig)

12.1. prezentace DP (studenti a studentky 2. ročníků)

 

Podmínky pro udělení zápočtů:

MZ340S03A, MZ340S04A

− min. 2 účasti (za semestr); odevzdání tezí DP a struktury DP

MZ340S03B, MZ340S04B

− min. 2 účasti (za semestr) + prezentace tématu DP, výzkumného problému, cílů práce, předpokladů a metodiky

MZ340S03C, MZ340S04C

− min. 2 účasti (za semestr) + prezentace rozpracovanosti DP

MZ340S03D, MZ340S04D

 − min. 2 účasti (za semestr)