Adam Klsák

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6, Praha 2 - Nové Město
 
Pracoviště: místnost 325, Legerova 5, Praha 2
Telefon: 221 951 972
 

Vzdělání

  • Bc. - Geografie a kartografie, PřF UK v Praze (2014)
  • Mgr. - Sociální geografie a regionální rozvoj, PřF UK v Praze (2017)

 

Projekty

 

Vědecké konference

  • 7.-8. 11. 2018: Praha, ČR; Konference GIS Esri v ČR: Využití nástroje ArcGIS Collector při terénním šetření v pražských suburbiích.
  • 5. 10. 2018: Krakov, PL; East Meets West - Contemporary Urban Issues Revisited: Suburbanization of Foreigners in Prague Urban Region (společně s Martinem Ouředníčkem a Petrou Špačkovou).
  • 14. 9. 2018: Brno, ČR; Workshop doktorandů a doktorandek: Geografice hranic/hranice geografie? Příspěvek: Suburbanizace cizinců v Pražském městském regionu (společně s Martinem Ouředníčkem).
  • 4.-8. 9. 2018: Bratislava, SR; 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. sjezd České geografické společnosti: Geografia na vzostupe? Příspěvek: Suburbanizace cizinců v Pražském městském regionu (společně s Martinem Ouředníčkem).
  • 26.-29. 9. 2017: Kyjev/Dnipro, UA; The 7th international urban geogpraphies of post-communist states conference: A view from elsewhere. Příspěvek: Foreign citizens' segregation in Czechia: a new evidence (společně s Ivanou Přidalovou a Martinem Šimonem).
  • 15. 9. 2017: Brno, ČR; Workshop doktorandů a doktorandek: Geografie změn. Změna geografie? Příspěvek: Cizinci v městském regionu Karlových Varů: nositelé změn?
  • 5.-7. 9. 2016: České Budějovice, ČR; Výroční konference České geografické společnosti: Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. Příspěvek: Cizinci v městském regionu Karlových Varů a jejich působení na lokální prostorové struktury.

 

Členství v odborných institucích

  • Člen České geografické společnosti od roku 2016

  

Personální identifikátory