Domů

Časoprostorová mobilita obyvatel Pražského městského regionu

 

Hlavní řešitel:  RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
Poskytovatel: 
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze
Klíčová slova: časoprostorová mobilita, Praha, time-space, metropole, bariéry


Další řešitelé:
RNDr. Jakub Novák, Ph.D.
Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (PřF UK/Gymnázium Voděradská, Praha 10)
Mgr. Jakub Šťástka (PřF UK)


RNDr. Libor Jelen, Ph.D. (PřF UK/Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1)
Mgr. Lenka Pejčochová (Gymnázium Na Pražačce, Praha 3)
Mgr. Jan Čambal (Gymnázium Botičská, Praha 2)
Mgr. Libuše Moosová (Gymnázium Na Zatlance, Praha 5)
PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. (Gymnázium Christiana Dopplera, Praha 5)