Eliška Slámová

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Albertov 6

128 43 Praha 2

 

Pracoviště:  Legerova 5 (místnost 325), Praha 2

E-mail:  slamova.eliska@gmail.com

Konzultační hodiny: po domluvě

 

Vzdělání

Bc. Technická univerzita Liberec, Fakulta umění a architektury (2010)

Ing. arch. ČVUT Praha, Fakulta architektury (2013)