Domů

Facebook

Životopis

Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6, Praha 2 - Nové Město, 128 43

Telefon: 221 995 500
Email: kubanov@natur.cuni.cz

prvni.jpg

 

Vzdělání

  • Ph.D a RNDr. Sociální geografie a regionální rozvoj na PřF UK v Praze [2010]
  • Mgr. Sociální geografie a regionální rozvoj na PřF UK v Praze[2004]
  • Bc. Sociální geografie a demografie na PřF UK v Praze [2002]

Profesní zkušenosti

  • vědecký pracovník na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK
  • externí spolupracovník ŘO JPD 2, MMR ČR - průběžné analýzy vývoje programu JPD 2

Projekty

Nositel projektu

  • 2005/2006: Růst a úpadek metropole: suburbanizace a revitalizace brownfields. 4/2005/R. Studentský grant GAUK.

Účast na projektu

Zahraniční pobyty

  • 10/2008-2/2009, Research fellowship, Institute of Ekology and Earth Science, Fakulty of Science and Technology, Tartu University, Estonsko
  • 2005: Helsinki Summer School 2005. University of Helsinki a Helsinki University of Technology, Helsinki.

Členství a funkce v odborných institucích, radách a komisích

  • Člen České geografické společnosti od roku 2006

Ostatní

  • Pod vedením J. Nováka byly dokončeny a obhájeny 3 magisterské a 5 bakalářských prácí.