Domů

Facebook

Jan Kubeš

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie /

University of South Bohemia in České Budějovice, Department of Geography

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice

Telefon: 387 773 058

E-mail: kubes@pf.jcu.cz

 

Vzdělání

1985 - prom. geograf - Ekonomická a regionální geografie na Přírodovědecké fakultě UK Praha

1987 - RNDr. - Regionální geografie na Přírodovědecké fakultě UK Praha

1991 - CSc. - Regionální geografie na Přírodovědecké fakultě UK Praha

2002 - doc. - Regionální a sociální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě ČZU Praha

 

Profesní zkušenosti

1985-1993 - Ústav krajinné ekologie ČSAV v Českých Budějovicích - vědecký pracovník zabývající se environmentálními aspekty osídlení

1993-1995 - Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, později Fakulta Managementu Vysoké školy ekonomické v Praze - odborný asistent přednášející problematiku prostorového plánování

1995-1997 - Katedra ekologie, Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - odborný asistent přednášející krajinné plánování na dílčí úvazek

1995-dosud - Katedra geografie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - založil katedru geografie, vedoucí katedry (1995-2014), odborný asistent, docent (2002) přednášející problematiku geografie sídel, územního plánování, geografie zemědělství, regionální geografie Afriky a Austrálie, kartografie

2014-2015 - Vysoká škola regionálního rozvoje v Praze, docent na dílčí úvazek přednášející problematiku geografie sídel a ekonomické geografie

 

Zaměření výzkumu / Research focus

Venkovské, chatařské, suburbánní a městské osídlení a příslušné procesy, částečně také na geografii zemědělství a školství v území.

Rural, recreational, suburban and urban settlements and relevant processes, partly also on the geography of agriculture and education in the area.

 

Publikací na WoS a Scopus 13. 1. 2020: 18 (z toho 15 článků v časopisech)

Citační ohlas 13. 1. 2020: 351 citací na Google Scholar, z toho 75 na WOS, 105 na Scopus.

 

Publikace / Publications

Článek na WoS a Scopus / Article on WoS and Scopus

KUBEŠ, J. (2021): Geography of world hop production 1990–2019. Journal of the American Society of Brewing Chemists. s. 1-10.

KUBEŠ, J., PODLEŠÁKOVÁ, N. (2021): Lidský a demografický kapitál v periferiích Plzeňského kraje (Human and demographic capital in peripheries of the Pilsen Region, Czechia). Geografie, 126, č. 1, s. 97-122.

KUBEŠ, J., CHVOJKOVÁ, A. (2020): Back to peripheries based on remoteness. Human capital in the peripheral municipalities of South Bohemia.  Journal of Rural Studies, 70, 116-124. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.04

KUBEŠ, J., KOVÁCS, Z. (2020): The kaleidoscope of gentrification in post-socialist cities. Urban Studies, online first, https://doi.org/10.1177/0042098019889257

KUBEŠ, J., NÁROVEC, V. (2019): Vývoj světové a evropské produkce cukrové řepy 1961-2017 – geografický pohled. Listy cukrovarnické a řepařské, roč. 135, čís. 11, s. 370-374.

KUBEŠ, J., NOVÁČEK, A. (2019): Suburbs around the Czech provincial city of České Budějovice – territorial arrangement and problems. Hungarian Geographical Bulletin, vol. 68, No. 1, pp. 65-78. https://doi.org/10.15201/hungeobull.68.1.5

KUBEŠ, J., VOKROUHLÍK, T. (2019): Strategies and measures for preserving rural and increasing suburban primary schools in the district of České Budějovice, Czechia. Geographia Cassoviensis, vol. 13, No. 1, pp. 53-67. https://doi.org/10.33542/GC2019-1-05

KUBEŠ, J., KEBZA, M. (2018): Geography of socio-economic differentiation of Poland according to subregions in 2002–2014. AUC Geographica, vol.  53, No. 1, pp. 36–48. https://doi.org/10.14712/23361980.2018.4

KUBEŠ, J. (2017): Gentrifikace a fyzická modernizace vnitroměstských čtvrtí Českých Budějovic (Gentrification and physical upgrading of inner-city neighbourhoods in the city of České Budějovice). Geographia Cassoviensis, vol. 11, No. 2, pp. 137-152.

KÄHRIK, A., TEMELOVÁ, J., KADARIK, K., KUBEŠ, J. (2016): What attracts people to inner city areas? The cases of two post-socialist cities in Estonia and the Czech Republic. Urban Studies, vol. 53, No. 2, pp. 355-372. https://doi.org/10.1177/0042098014567444

KEBZA, M., KUBEŠ, J., NOVÁČEK, A. (2015): Východo-západní gradient sociální a ekonomické prostorové diferenciace Maďarska. In: Klímová, V., Žítek, V., (eds.): „18th International Colloquium on Regional Sciences“, Brno: Masaryk University, s. 41-48. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-4 

KUBEŠ, J. (2015): Analysis of regulation of residential suburbanisation in hinterland of post-socialist ‘one hundred thousands’ city of České Budějovice. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, vol. 19, pp. 109-131. https://doi.org/10.1515/bog-2015-0008

KUBEŠ, J. (2015): Geografická přijatelnost statistických dat za administrativní regiony Česka. In: "Hradecké ekonomické dny, 13. mezinárodní konference", Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, roč. 5, čís. 2, s. 62-69.

KUBEŠ, J. (2013): European post-socialist cities and their near hinterland in intra-urban geography literature. Bulletin of Geography. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, vol. 19, pp. 19-43.

KUBEŠ, J. (2011): Chatové oblasti České republiky. Geografický časopis, roč. 63, čís. 1, s. 53-68.

KUBEŠ, J., KRAFT, S. (2011): Periferní oblasti jižních Čech a jejich sociálně populační stabilita. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, vol. 47, No. 4, pp. 805-829.

KUBEŠ, J., MIČKOVÁ, K. (2003): Development of horizontal landscape structure in the Pohořsko region (the Czech-Austrian frontier) between 1938-2000. Ekológia, vol. 22, No. 3, pp. 269-283.

KUBEŠ, J., FUCHS, R. (1998): Village as a bird refuge in cultural landscape (largely agricultural landscape, the Czech Republic). Ekológia, vol. 17, No. 2, pp. 208-220.

KUBEŠ, J. (1996): Biocentres and corridors in a cultural landscape. A critical assessment of the "territorial system of ecological stability". Landscape and Urban Planning, vol. 35, No. 3, pp. 231-240. https://doi.org/10.1016/S0169-2046(96)00321-0 

BOHÁČ, J., KUBEŠ, J., FUCHS, R. et al. (1995): The use of biomonitoring for ecological planning and ecological policy in agricultural settlements. In: Munawar, M., Hänninen, O., Roy, S., Munawar, N., Kärenlampi, L. & Brown, D. (eds.): Bioindicators of environmental health, Book series: Ecovision World Monograph Series, SPB Academic Publishing, Amsterdam, pp. 155-163.

KUBEŠ, J. (1994): Bohemian agricultural landscape and villages, 1950 and 1990: land use, land cover and other characteristics. Ekológia, vol. 13, No. 2, pp. 187-198. 

 

Kniha / Book

KUBEŠ, J. a kol. (2009): Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace I. Vydal: Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 166 s. + přílohy. ISBN: 978-80-8083-733-4

KUBEŠ, J. a kol. (2009): Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II. Vydal: Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 189 s. ISBN: 978-80-8083-734-1

KUBEŠ, J., ed. (2004): Krajina Novohradských hor. Fyzickogeografické složky krajiny. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, 200 s. ISBN 80-7040-757-3

KUBEŠ, J., ed. (2000): Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, 164 s. ISBN 80-7040-385-3 

 

Kapitola v knize / Chapter in the book

KUBEŠ, J. (2009): Územní, stavební a populační vývoj Českých Budějovic mezi lety 1265-2007 v historickogeografických souvislostech. In: Kubeš, J. a kol.: "Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace I.", Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 20-28. ISBN: 978-80-8083-733-4

KUBEŠ, J., ŠVEC, P. (2009): Populační vývoj v typech sídelních jednotek Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace mezi lety 1850 - 2005. In: Kubeš, J. a kol.: "Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace I.", Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 31-47. ISBN: 978-80-8083-733-4

KUBEŠ, J. (2009): Poloha, struktura, infrastruktura a obraz Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace. In: Kubeš, J. a kol.: "Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace I.", Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 51-105. ISBN: 978-80-8083-733-4

KUBEŠ, J., HAJÍČKOVÁ, J., ŠVEC, P. (2009): Rozmanitost sociální a demografické prostorové struktury Českých Budějovic a jejich zázemí. In: Kubeš, J. a kol.: "Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace I.", Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 114-140. ISBN: 978-80-8083-733-4

KUBEŠ, J. (2009): Chataření a zahrádkaření v nejbližším a blízkém rekreačním zázemí Českých Budějovic. In: Kubeš, J. a kol.: "Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II.", Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 120-139. ISBN: 978-80-8083-734-1

DVOŘÁK, J., KUBEŠ, J. (2009): Vývoj průmyslu na území Českých Budějovic od počátku 19. století do 80. let 20. století. In: Kubeš, J. a kol.: "Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II.", Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 87-100. ISBN: 978-80-8083-734-1

KUBEŠ, J., BAUMRUKOVÁ, D. (2009): Strategický plán města České Budějovice 2008 - 2013 - popis, komentáře, doporučení. In: Kubeš, J. a kol.: "Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II.", Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 142-151. ISBN: 978-80-8083-734-1

KUBEŠ J.(2008): Diverse population development in Czech and Austrian settlements in cross-border region "Novohradské hory (Mountains) - Freiwald (Mountains)" between 1930 (1934) - 2001. In: Svatoňová, H. et al.:"Geography in Czechia and Slovakia. Theory and practice at the onset of 21st century", Masaryk University, Brno, p. 298-303. ISBN: 978-80-210-4600-9

KUBEŠ, J. (2004): Vývoj chataření v zázemí Českých Budějovic. In: Vágner, J., Fialová, D. a kol.: "Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku", Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, s. 70-80. ISBN 80-86561-15-1

KUBEŠ, J. (2004): Prvky územní struktury chataření a jejich typologie. In: Vágner, J., Fialová, D. a kol.: "Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku", Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, s. 184-200. ISBN 80-86561-15-1

KUBEŠ, J. (2003): Vodní toky Novohradských hor - hydrogeografická syntéza. In: Papáček, M. (ed.): "Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II.", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, s. 9-17. ISBN 80-7040-657-7 a 80-86668-01-0

KUBEŠ, J., RÝPAROVÁ, H., TÝMOVÁ, D. (2003): Terénní hydrologický a hydrografický průzkum povodí Stropnice, Lužnice a Černé. In: Papáček, M. (ed.): "Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II.", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, s. 25-31. ISBN 80-7040-657-7 a 80-86668-01-0

KUBEŠ, J., MIČKOVÁ, K. (2002): Analýza vývoje prostorové struktury krajiny v Novohradských horách. In: Papáček, M. (ed.): "Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor I.", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, s. 21-28. ISBN 80-70-40-524-4 a 80-901250-7-7

KUBEŠ, J. (2000): Vývoj obyvatelstva venkovských sídel 1910-1998. Okresy Písek, Tábor a jihočeská oblast. In: Kubeš, J. (ed.): "Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 7-34. ISBN 80-7040-385-3

KUBEŠ, J. (2000): Literatura o geodemografických aspektech vývoje venkovského obyvatelstva a osídlení v českých zemích a na Slovensku. In: Kubeš, J. (ed.): "Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 35-60. ISBN 80-7040-385-3

KUBEŠ, J., PAHORECKÁ, J. (2000): Obslužná vybavenost, střediskovost a spádovost venkovských sídel. Okresy Písek, Tábor a okolí, rok 1998. In: Kubeš, J. (ed.): "Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 61-95. ISBN 80-7040-385-3

KUBEŠ, J. (2000): Obslužná vybavenost, střediskovost a spádovost v české a slovenské geografické literatuře. In: Kubeš, J. (ed.): "Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 97-115. ISBN 80-7040-385-3

KUBEŠ, J. (2000): Výstavba bytů a technické infrastruktury ve venkovských sídlech. Okresy Písek a Tábor, rok 1999. In: Kubeš, J. (ed.): "Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 117-121. ISBN 80-7040-385-3

KUBEŠ, J., Horáková, I. (2000): Zařízení základního školství a zdravotnictví ve venkovských sídlech. Okresy Písek a Tábor, rok 1966 a 1999. In: Kubeš, J. (ed.): "Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 129-132. ISBN 80-7040-385-3

KUBEŠ, J., Slezáková, A. (2000): Vybavenost venkovských sídel hromadnou dopravou. Okresy Písek a Tábor, rok 1998/99. In: Kubeš, J. (ed.): "Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 123-128. ISBN 80-7040-385-3 

Skriptum / Textbook

KUBEŠ, J., PERLÍN, R. (1998): Územní plánování pro geografy. Skripta. Karolinum, Praha, 89 s. ISBN 80-7184-512-4

KUBEŠ, J. (1997): Vybrané postupy krajinného plánování. Skripta. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, 248 s. ISBN 80-7040-229-6

KUBEŠ, J. (1996): Plánování venkovské krajiny. Skripta. Univerzita Karlova v Praze a Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě s pomocí projektu Phare "Services for Universities", 180 s. ISBN 80-7078-358-3 

 

Další články/ Other articles

Článek v časopise mimo Web of Science a Scopus / Article in journal outside WoS and Scopus

KUBEŠ, J., KEBZA, M. (2016): Vývoj územní diferenciace socio-ekonomického rozvoje Polska mezi roky 2002-2014 podle subregionů. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, roč. 2016, čís. roč. 3, pp. 15-27.

KUBEŠ, J. (2015): Suburbia a typy suburbií v zázemí většího města - Českých Budějovic. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, roč. 2015, čís. 2, 10 s. ISSN 1805-3246

KUBEŠ, J. (2014): Evropská územní spolupráce v regionální politice EU - vývoj, formy, výhled a kritika. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, roč. 2014, čís. 3, 17 s. ISSN 1805-3246 

JURÁK, O., KUBEŠ, J. (2013) : Suburbanizace ve výuce zeměpisu. Biologie – chemie – zeměpis, roč. 22, čís. 1, s. 44-47. ISSN 1210-3349

KUBEŠ, J. (2012): České Budějovice - metropole jižních Čech (geografické charakteristiky s implikacemi pro rozvoj). Geografické rozhledy, roč. 21, čís. 3, s. 8-9. ISSN 1210-3004

DVOŘÁK, J., KUBEŠ, J. (2010): Vývoj průmyslu na území Českých Budějovic od počátku 19. století do 80. let 20. století. Historická geografie, roč. 36, čís. 2, s. 255-289. ISSN 0323-0988

KUBEŠ J. (2008): Metody analýz populačního vývoje ve venkovských sídlech periferních pohraničních a přeshraničních regionů (na příkladu česko - rakouského přeshraničního regionu "Novohradské hory - Freiwald"). Miscellanea Geographica - Západočeská univerzita v Plzni, roč. 14, s. 85-91. ISBN 978-80-7043-663-9, ISSN 1213-7901

KUBEŠ, J. (2007): Rozdílný populační vývoj v sídlech české a rakouské části přeshraničního regionu "Novohradské hory - Freiwald" mezi lety 1869 - 2001. Klaudyán, roč. 4, čís. 1, s. 32-35. ISSN – 1212-9690

KUBEŠ, J., MIČKOVÁ, K. (2006): Connections between development of lansdscape and settlement structures in the Czech - Austrian cross-border region "The Novohradské Mountains" - research project and first results. Acta Facultatits Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, Folia Geographica, roč. 45, čís. 10, s. 346-354. ISSN 1336-6149, ISSN 1336-6157

KUBEŠ, J., MIČKOVÁ, K. (2006): Odlišnosti vývoje obyvatelstva a osídlení v česko-rakouském přeshraničním regionu "Novohradské hory" mezi lety 1869 - 2001. Acta Facultatits Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, Folia Geographica, roč. 45, čís. 10, s. 291-299. ISSN 1336-6149, ISSN 1336-6157

KUBEŠ, J. (2005): Recreation in individual weekend cabins in Czechia and its typological diversity. Acta Facultatis Rerum Naturalium Univesitatis Comenianae - Geographica, vol. 2005, pp. 309-318. ISSN 0231-715x

KUBEŠ, J. (2004): Typologická rozmanitost českého chataření. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, Geographia - Geologia, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, vol. 216/2004, Supplementum 9, s. 85-96. ISBN 80-7042-998-4, ISSN 1213-841X

KUBEŠ, J. (1999): Depopulation of the South Bohemian rural areas. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae – Geographica, vol. 1999, Supplementum 1999 (2/II), pp. 43-53. ISSN 0231-715x 

 

Novější článek ve sborníku mimo Web of Science a Scopus / Newer article in proceedings outside Web of Science and Scopus

KUBEŠ, J., KEBZA, M. (2016): Vývoj územní diferenciace socio-ekonomického rozvoje Polska mezi roky 2002-2014 podle subregionů. In: Nováček, A. (ed.): Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. Sborník příspěvků z Výroční konference ČGS, 5.-7. září 2016, České Budějovice, s. 182-195. ISBN 978-80-7394-619-7

KUBEŠ, J., KEBZA, M., NOVÁČEK, A. (2016): East-west gradient of regional differentiation in Poland. In: Jedlička, P. (ed.): Proceedings of the international scientific conference „Hradec Economic Days 2016“, february 2nd and 3rd, Hradec Králové: University of Hradec Králové, pp. 456-462. ISSN 2464-6059 (Print), ISBN 978-80-7435-636-0

KÄHRIK, A., TEMELOVÁ, J., KADARIK, K., KUBEŠ, J. (2014): Residential mobility and inner-urban areas′ change in the second- tier cities of East-Central Europe. European Network for Housing Research (ENHR) Conference 2012, 24-27/06/2012, Lillehammer, Norway, 23 p. 

KUBEŠ, J., PAVLÍKOVÁ, P., HÁNA, J., JURÁK, O., KARAS, V., TOMÍČEK, F. (2012): Suburbia a typy suburbií v zázemí většího města – Českých Budějovic. Poster. Výroční konference České geografické společnosti „Nové výzvy pro geografii“, 3. – 7. září 2012, katedra geografie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno.

KUBEŠ, J. (2010): Sociální exkluze a sociálně populační ne/stabilita periferních a urbanizovaných území. Geografie pro život ve 21. století - sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti 1.8. - 3.9. 2010 v Ostravě, Ostravská univerzita v Ostravě, s. 701-706. ISBN 978-80-7368-903-2

KUBEŠ, J., ŠVEC, P. (2007): České Budějovice - populační vývoj města a aglomerace mezi lety 1850 - 2005. In: Kraft, S., Mičková, K., Rypl, J., Švec, P., Vančura, M. (eds): "Česká geografie v evropském prostoru" - sborník z XXI. sjezdu ČGS, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 651-659. ISBN 978-80-7040-986-2

KUBEŠ, J., ŠVEC, P. (2007): České Budějovice - územní struktura zástavby současného města. In: Kraft, S., Mičková, K., Rypl, J., Švec, P., Vančura, M. (eds): "Česká geografie v evropském prostoru" - sborník z XXI. sjezdu ČGS, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 642-650. ISBN 978-80-7040-986-2

KUBEŠ, J. (2007): České Budějovice - historická geografie města 1265-2005. In: Kraft, S., Mičková, K., Rypl, J., Švec, P., Vančura, M. (eds): "Česká geografie v evropském prostoru" - sborník z XXI. sjezdu ČGS, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 642-650. ISBN 978-80-7040-986-2