Jan Sýkora

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Albertov 6, Praha 2 - Nové Město

 

Pracoviště: místnost 325, Legerova 5, Praha 2 (po domluvě)

Email: jan.sykora@natur.cuni.cz 

 

Vzdělání

Bc. - Geografie a kartografie, PřF UK v Praze (2014)

Mgr. - Sociální geografie a regionální rozvoj, PřF UK v Praze (2017)

 

Studijní pobyty

letní semestr 2015/2016, University of Tartu, Tartu, Estonsko, studijní pobyt v rámci programu Erasmus

 

Vědecké konference

24.-25. listopadu 2017, (Ne)viditelná města: 6. brněnská konference urbánních studií aneb „Město v Brně po 10 letech“, Brno, příspěvek: Rezidenční transformace a gentrifikace dolních Holešovic. 

26.-29. června 2018, ENHR Conference in Uppsala: More together, more apart: Migration, densification, segregation. New Housing Research Colloquium, příspěvek: Differentiation of residential change and gentrification in Prague inner city neighbourhood.

 

Členství v odborných institucích

Člen ČGS (České geografické společnosti) od roku 2017

 

Personální identifikátory

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-1133-0457

RESEARCHERID: http://www.researcherid.com/rid/R-6234-2017