Domů

Facebook

Urban sprawl v Pražském metropolitním regionu: porovnání nákladů kompaktního a nekompaktního suburbánního rozvoje

 

Hlavní řešitel: Mgr. Josef Mareš
Poskytovatel: Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze
Klíčová slova: urban sprawl, Praha, metropole, kompaktní


Další řešitelé:

Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.


Projekt číslo 427611 podpořený Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze


Doba řešení

leden 2011 - prosinec 2012