Marie Horňáková

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6, Praha 2 - Nové Město
 
Pracoviště: místnost 325, Legerova 5, Praha 2

Email: marie.hornakova@natur.cuni.cz 

 

Vzdělání

Bc. - Demografie - sociální geografie, PřF UK v Praze (2014)

Mgr. - Sociální geografie a regionální rozvoj, PřF UK v Praze (2017)

Studijní pobyty

Letní semestr 2015/2016, University of Tartu, Tartu, Estonsko, studijní pobyt v rámci programu Erasmus

Vědecké konference

24.-25. listopadu 2017, (Ne)viditelná města: 6. brněnská konference urbánních studií aneb „Město v Brně po 10 letech“, Brno, příspěvek: Význam bydliště a sociálních sítí v každodenní mobilitě žen žijících v suburbánních obcích (Nina Dvořáková, Marie Horňáková)

Personální identifikátory

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-8131-9002

RESEARCHERID: http://www.researcherid.com/rid/R-4626-2017

Členství v odborných institucích

Členka České geografické společnosti od roku 2017