Domů

Studentské práce

Kontraurbanizace / Neo-venkovanství / "Cesta z města"

například: 

  • případová studie migrace z města na venkov (kdo, kam a proč se stěhuje, jaké to má dopady) 
  • životní styl migrantů z města na venkově (noví venkované či "pražáci" na venkově?)
  • percepce "městskosti" a "venkovskosti" ve vyprávění migrantů (problematika konstrukce kategorií)

 

Venkov ve městě / Město na venkově

například:

  • vztah mezi konzumní a bio/eko spotřebou (kdo má zájem o alternativní spotřebu, kde probíhá a jak funguje?)
  • příklady nových venkovských aktivit ve městě (farmářské trhy, atd.)
  • rurální gentrifikace (aplikace konceptu M. Phillipse v Česku)

 

Individuálně  dohodnutá témata z oblasti urbánní/rurální geografie nebo geografického myšlení.

Studenti s návrhy vlastních témat jsou vítáni.

 

Kontakt

martin.simon@natur.cuni.cz