Domů

Facebook

Studentské práce

Studenti jsou zváni ke zpracování bakalářské práce na tato témata:

 

  • Rezidenční mobilita obyvatel
  • Rezidenční spokojenost
  • Kvalita bydlení