Martina Tobrmanová (Kopečná)

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta 

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Albertov 6, Praha 2 - Nové Město, 128 43

 

Pracoviště: Legerova 5 (místnost 325), Praha 2

E-mail: martina.kopecna@natur.cuni.cz             

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě  

 

Vzdělání

Mgr. Sociální geografie na PřF UK v Praze (2010)

Bc. Sociální geografie a demografie na PřF UK v Praze (2007)

 

Zahraniční pobyty

Letní semestr 2008/2009, Sevilla, Španělsko, studijní pobyt v rámci programu Erasmus.

 

Projekty

2013-2014 Rezidenční mobilita obyvatel metropolitních oblastív České republice s důrazem na Pražský metropolitní region. Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze.

 

Vědecké konference

2.-4. říjen 2013, Sulejów, Polsko 9th Polish, Czech and Slovak geographical Seminar, příspěvek "Residential mobility and its faktors".

11.-13. září 2013, Tbilisi, Gruzie 5th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference (CAT-Ference) "Urban Research, Urban Theory and Planning Practice in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union", příspěvek "Residential stability of new suburbanites: the case of Prague" (společně s Petrou Špačkovou a Ninou Dvořákovou).

3.-7. září 2012, Brno, Česko Výroční konference České geografické společnosti "Nové výzvy pro geografii", příspěvek "Rezidenční stabilita obyvatel zázemí Prahy".

12.-16. duben 2011, AAG Annual Meeting, Seattle, USA. Příspěvek: Residential Satisfaction in Suburbia: the Case of Prague (s Petrou Špačkovou a Ninou Dvořákovou). 

 

Členství v odborných institucích

Členka České geografické společnosti od roku 2012

 

Dotazník Květnice 2014

https://docs.google.com/forms/d/1qxL95V1nqfFiV7a_IYlbKwZ3hZtl08JJHhdR-0V...