Domů

Obsah cvičení

Vstupní cvičení

Čtení odborné literatury

Psaní odborného textu

Témata seminárky a zdroje dat

Metody grafického znázorňování

Interpretace mapy

Kvantitativní metody

Kvalitativní metody

Prezentační techniky

Volba a aplikace metody výzkumu

Prezentace prací, diskuse

Test