Domů

Facebook

Studentské práce

 

Studentifikace -  dopady zvýšené koncentrace studentské populace na městské prostředí

Kvalita života seniorské populace a její prostorové souvislosti

Rezidenční spokojenost obyvatel vybraných městských či venkovských lokalit

Kvalita městského prostředí / venkovského prostředí ve vztahu k potřebám a požadavkům specifických skupin obyvatel

Percepce městského a venkovského prostředí

Migrace seniorů

Problematika stárnutí vybraných městských  a venkovských lokalit

Prostorové souvislosti druhého demografického přechodu v současném městě

Městské zahradničení, Komunitní zahradničení, Querilla gardening

 

Studenti s vlastními návrhy témat jsou vítáni.

 

Obhájené bakalářské práce

Barbora Dolejší (2014): Komunitní zahradničení jako způsob využití veřejného prostoru ve městě

 

Obhájené magisterské práce

Ondřej Petřišče (2015): Každodenní život a problematika sociální izolace seniorů v městském a venkovském prostředí.