Pavel Frydrych

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6, Praha 2 - Nové Město
 
Pracoviště: místnost 325, Legerova 5, Praha 2

Email: frydrychpavel@gmail.com  

 

Vzdělání

Bc. - Geografie a kartografie, PřF UK v Praze (2016)

Mgr. - Sociální geografie a regionální rozvoj, PřF UK v Praze (2018)