Domů

Facebook

Studentské práce

Nabízené okruhy témat studentských prací

Komerční suburbanizace
Suburbanizace pracovních příležitostí
Analýza “Big boxů” v zázemí měst
Koncentrace pracovních příležitostí v suburbánních a v periferních oblastech
Dojížďka za prací mimo městského centra
Důsledky komerční suburbanizace ve vybrané modelové oblasti
Edge cities - vybraná oblast v zázemí velkoměsta
Proměny lokalizace práce v Česku
Analýza časové, prostorové a funkční flexibility práce v Česku


Studenti s vlastními návrhy na témata prací (zejména z oblasti výzkumu komerční suburbanizace, lokalizace a flexibility práce) jsou vítáni.