Domů

Facebook

Prognóza demografického vývoje a jeho důsledků pro kvalitu života obyvatel v dynamicky se měnících obcích v zázemí českých měst: aplikace v rozvoji a správě území

 

Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Klíčová slova: demografický vývoj, zázemí měst, město, kvalita životaDalší řešitelé:
RNDr. Jana Temelová, Ph.D.
RNDr. Jakub Novák, Ph.D.
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Nina Dvořáková
RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
Mgr. Josef Mareš
Bc. Martin Křivka
Bc. Petr Dušek
Mgr. Ivana Přidalová

RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
Ing. Věslav Michalik, CSc. (obec Dolní Břežany)
Ing. Jana Neubergová (obec Dolní Břežany)


Projekt TD010049 je řešen s finanční podporou Technologické agentury České republiky.