Domů

Facebook

Řešitelský tým

 

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje         

Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

slamak@natur.cuni.cz

221 951 378

RNDr. Jana Temelová, Ph.D.

janatem@natur.cuni.cz

221 951 970

RNDr. Jakub Novák, Ph.D.

kubanov@natur.cuni.cz

221 951 379

RNDr. Petra Špačková, Ph.D.

petra.spackova@natur.cuni.cz

221 951 970

Mgr. Nina Dvořáková

nina.dvorakova@gmail.com

221 951 972

RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.

lucie.pospisilova@natur.cuni.cz

221 951 972

RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.

Jana.jichova@natur.cuni.cz

221 951 970

Mgr. Josef Mareš

J.Mares@seznam.cz

221 951 970

Bc. Martin Křivka  martin.krivka@gmail.com  221 951 972 
Bc. Petr Dušek  dusek.petan@seznam.cz 

221 951 970 

Mgr. Ivana Přidalová  ivana.pridalova@natur.cuni.cz  221 951 379 

  

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra demografie a geodemografie    

RNDr. Boris Burcin, Ph.D.

burcin@natur.cuni.cz

221 951 417

  

Obec Dolní Břežany

Ing. Věslav Michalik, CSc.

michalik@dolnibrezany.cz

241 910 628

Ing. Jana Neubergová

neubergova@dolnibrezany.cz

241 910 628