Domů

Publikace

NOVÁK, J., AHAS, R., AASA, A., SILM, S. (2013): Application of mobile phone location data in mapping of commuting patterns and functional regionalization: a pilot study of Estonia. Journal of Maps 9(1): 10-15.
 

NOVÁK, J., TEMELOVÁ, J. (2012): Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 48(5): 911-938.

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2011): Daily street life in the inner city of Prague under transformation: the visual experience of socio-spatial differentation and temporal rhythms. Visual Studies 26 (3): 213-229.


NOVÁK, J.,NETRDOVÁ, P. (2011): Prostorové vzorce sociálně ekonomické
diferenciace obcí v České republice.
Sociologický časopis / Czech Sociological Review 47 (4): 717–744. - výstupy ke stažení ZDE

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., POSPÍŠILOVÁ, L., DVOŘÁKOVÁ, N. (2011): Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie v periferních lokalitách. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (4): 831-858.


TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., OUŘEDNÍČEK, M., PULDOVÁ, P. (2011): Housing Estates in the Czech Republic after Socialism: Various Trajectories and Inner Differentiation. Urban Studies 48 (9): 1811-1834. Dostupná verze ke stažení ZDE

OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J.,  TEMELOVÁ, J., PULDOVÁ, P. (2009): Metody geografického výzkumu města. In Ferenčuhová, S., Hledíková, M., Galčanová, L., Vacková, B. (eds): Město: Proměnlivá ne/samozřejmost. Pavel Mervart/Masarykova universita, Brno, s. 93-128.

DUFKOVÁ, K., FICEK, M., KENCL, L., NOVÁK, J., KOUBA, J., GREGOR, I., DANIHELKA, J. (2008): Active GSM cell-id tracking: "Where Did You Disappear?". International Conference on Mobile Computing and Networking. Proceedings of the first ACM international workshop on Mobile entity localization and tracking in GPS-less environments, San Francisco, California, USA, pp. 7-12, ISBN:978-1-60558-189-7.

NOVÁK, J., SÝKORA, L. (2007): A City in Motion: Time-Space Activity and Mobility Paterns of Suburban Inhabitants and Structuration of Spatial Organization in Prague Metropolitan Area. Geografiska Annaler 89B (2), s.147-168.

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2007): Z průmyslové čtvrti na moderní městské centrum: proměny ve fyzickém a funkčním prostředí centrálního Smíchova. Geografie - Sborník České geografické společnosti 112 (3), s. 315-333.

 

Ostatní

NOVÁK, J. (2011): Územní diferenciace intenzity automobilové dopravy: současný stav a vývojové tendence. Geografické rozhledy, 20(3): 8-9.

mapa zatížení dopravních komunikací v České republice (2005) mapa zatížení dopravních komunikací v České republice (2005)


TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J.,OUŘEDNÍČEK, M., Puldová, P. (2009): Budou česká sídliště místy bydlení chudých? Era 21, roč. 9, č. 1, s. 53-54.

PULDOVÁ, P., NOVÁK, J.(2008): Suburbanizace a sociální prostředí. In Ouředníček, M. (ed): Suburbanizace.cz. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje a Urbánní a regionální laboratoř, Praha, s. 41-53.

NOVÁK, J. (2008): Suburbanizace a doprava. In Ouředníček, M. (ed): Suburbanizace.cz. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje a Urbánní a regionální laboratoř, Praha, s. 56-61.

NOVÁK, J., PULDOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2007): Současné procesy ovlivňující sociálně prostorovou diferenciaci České republiky. Urbanismus a územní rozvoj 10 (5), s. 34-39.

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J.(2007): Rezidenční segregace Romů v ČR. Obec & finance 11 (4), s. 32-33.