Domů

Facebook

Sociálně prostorová diferenciace obyvatelstva a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky

Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Klíčová slova: diferenciace, periferie, kvalita života

 

NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

PROGRAM: SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÝ ROZVOJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI [2D]

Tematická oblast programu: Institucionální rámce sociálně-ekonomických stratifikačních procesů [2D-1-5]

Téma projektu: Nové postupy směřující k minimalizaci negativních důsledků nadměrné sociální diferenciace a marginalizace. Cílem výzkumu je spolu s analýzou změn v sociální struktuře získat podklady pro identifikaci faktorů posilujících sociální kohesi České republiky jako celku [2D-1-5-1]