Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze

Hlavní řešitel: RNDr. Jana Temelová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Klíčová slova: sociální deprivace, město, městské prostředí, objektivní dimenze, subjektivní dimenze
 

Další řešitelé:

Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
RNDr. Jakub Novák, Ph.D.
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
RNDr. Marie Feřtrová, Ph.D.
Mgr. Nina Dvořáková
Mgr. Ivana Přidalová

 


Projekt 404/10/0523 podpořila Grantová agentura České republiky