Domů

Termíny výuky, mikroprojekt

Přednáška v ZS 2017/18 probíhá v pátek od 9:00 do 10:30 v posluchárně VEZ (Albertov 6, 3. patro)

 

Č.

Datum

Téma přednášky

1.

6. 10. 2017

Lucie Pospíšilová: Úvodní informativní schůzka, požadavky k zápočtu a ke zkoušce, zadání mikroprojektu

2.

13. 10. 2017

Martin Ouředníček: Historický vývoj Prahy, územní členění a růst města, pražský místopis

3.

20. 10. 2017

Lucie Pospíšilová: Bydlení a sociálně prostorová struktura v pražské historii

4.

27. 10. 2017

Ivana Přidalová: Populační vývoj Prahy: přirozená měna a migrace

5.

3. 11. 2017

Lucie Pospíšilová: Sociální prostředí Prahy po roce 1989

6.

10. 11. 2017

Martin Ouředníček: Pražská sídliště, rozvoj vnějšího města

7.

17. 11. 2017

Státní svátek - distanční hodina

8.

24. 11. 2017

Lucie Pospíšilová: Proměny pražského centra

9.

1. 12. 2017

Martin Ouředníček: Suburbánní zóna Prahy, procesy a problémy

10.

8. 12. 2017

Petra Špačková: Vnitřní město, problémy a procesy

11.

15. 12. 2017

Jana Jíchová: Strach a kriminalita v pražských čtvrtích

12.

22. 12. 2017

Zhlédnutí filmu s problematikou vývoje a struktury Prahy - distanční hodina, studenti zhlédnou film samostatně

13.

5. 1. 2018

Diskuze s hostem z IPR - hodina přesunuta na 14.12. od 14:50 v LR !!!!

14.

12. 1. 2018

Martin Ouředníček, Jiří Nemeškal: Výzkumy URRlab v Praze

ZK

 

Termíny doplníme po dohodě se studenty

 

MIKROPROJEKT

Mikroprojekt je podmínkou pro udělení zápočtu nebo pro připuštění ke zkoušce. Jde o ucelený velmi malý projekt, který odpovídá na vybranou zajímavou otázku vztahující se k aktuálním problémům a procesům v Pražském metropolitním regionu. Mikroprojekt je zpracován ve dvojici a bude prezentován v rámci přednášky nebo na závěrečném semináři podle vhodnosti tématu. Projekt by měl mít zajímavý a silný argument, ve kterém se projeví touha studentů něco zjistit, dokázat, prověřit. Dále by měla navazovat empirická část s tabulkou, grafem nebo mapou, fotografická dokumentace, přepis rozhovorů, vyhodnocení ankety nebo kvalitativního šetření, pozorování apod. Vítány jsou kreativní nápady na obsahovou náplň a zejména formu zpracování a prezentace – fotovýstava, video, poster, statistická analýza, rozhovor, anketa, v krajním případě i ppt prezentace. Studenti přijdou s vlastními nápady na téma a formu zpracování. Témata mikroprojektu musí být odsouhlaseno vyučujícím do 27.10.2017 ideálně na přednášce, případně pak e-mailem (jiri.nemeskal@natur.cuni.cz). Výstup mikroprojektu se po prezentaci na hodině odevzdává do moodlu.