Výstupy

Publikace

Přidalová, I., Ouředníček, M. (2017): Role zahraniční migrace v měnící se sociálně prostorové diferenciaci Prahy. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (5): 659-692. 

Jíchová, J., Netrdová, P. (2017): Mapování kriminality jako téma i praktická činnost ve výuce. Geografické rozhledy 27 (2): 20-23. Online příloha. Geografické rozhledy.

Osman, R., Jíchová, J. (2017/2018): Pod dohledem/ Geografie "prvaček". In: Osman, R., Pospíšilová, L. (eds.): Geografie okrajem. Karolinum. (v tisku) 

Pospíšilová, L., Osman, R. (2017/2018): Po paměti/ Geografie nevidomých. In: Osman, R., Pospíšilová, L. (eds.): Geografie okrajem. Karolinum. (v tisku)

specializované mapy

Jíchová, J., Nemeškal, J. (2017): Měřítková diferenciace kriminality v Česku. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova. Atlasobyvatelstva.cz/kriminalita. 

Nemeškal, J., Jíchová, J. (2016): Typologie struktury kriminality. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova. Atlasobyvatelstva.cz/kriminalita. 

 

Příspěvky na konferencích 

Šimon, M., Jíchová, J.: Analýza stability kriminality na úrovni ulic: implikace pro výzkum kriminality a bezpečnostní praxi. VI. Kriminologické dny, Olomouc, 18. - 19. 1. 2018.

Osman, R., Jíchová, J.: Dohled nad (ne)viditelným: strategie zvládání strachu z města. (Ne)viditelná města: 6. konference urbánních studií, Brno, 24. - 25. 11. 2017.

Šimon, M., Jíchová, J.: Možnosti a limity analýzy lokalizovaných dat v Česku. Geografické přístupy v kriminologii, seminář IKSP, Praha, 9. 11. 2017.

Šimon, M., Jíchová, J.: Exploratory analysis of crime in a low-crime context: The law of crime concentration places and social disorganisation theory. Eurocrim, Cardiff, 13.-16. 9. 2017

Jíchová, J., Přidalová, I., Ouředníček, M.: Crime in Czechia in transformation period: Territorial differentiation and its conditionality. 11th Slovak-Czech-Polish Seminarium, Trenčianské Teplice, 14. - 16. 6. 2017.

Šimon, M., Jíchová, J.: Město zločinu: analýza ekologických souvislostí trestné (a přestupkové) činnosti v lokalitách českého města. V. Kriminologické dny, Plzeň, 30. - 31. 1. 2017.

Jíchová, J., Pospíšilová, L.: Students' view of unsafe places. Eurocrim, Münster, 21. - 25. 9. 2016.

Nemeškal, J., Jíchová, J.: Crime in Czech metropolitan and peripheral areas. EURS, Kréta, 14. - 17. 9. 2016. 

Jíchová, J., Šimon, M.: Možnosti geografického výzkumu kriminality ve městě. IV. Kriminologické dny, Brno, 25. - 26. 1. 2016.