Diferenciace proměn vnitřního města Prahy a jejich dopady na dlouhodobé rezidenty

Hlavní řešitel: 
Jan Sýkora
Poskytovatel: 
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze

Další řešitelé

RNDr. Petra Špačková, Ph.D. 
Mgr. Marie Horňáková

Anotace

Pražské vnitřní město se od změny politického režimu významně proměňuje. Díky procesům revitalizace, komercializace a gentrifikace dochází k oživení a zvyšování rezidenční atraktivity některých oblastí. Selektivní povaha regenerací však spolu se stále trvající stagnací jiných území a přetrvávající koncentrací osob nižšího sociálního statusu vede k fragmentaci prostorových struktur vnitřního města. Značná sociálně prostorová diferenciace může být kromě nových příležitostí zárodkem sporů mezi funkcemi a osobami s odlišným životním stylem a spotřebními preferencemi a vyústit až ve vytlačení určitých skupin obyvatel. 

Cílem projektu je analyzovat proměny pražského vnitřního města a dopady těchto změn na dlouhodobé rezidenty vybraných čtvrtí. Nejprve projekt poskytuje systematickou analýzu čtvrtí vnitřního města. V druhém kroku je zkoumána percepce a důsledky změn pro obyvatele lokalit, které procházejí určitou formou intenzivní fyzické, funkční či sociální transformace. Zaměřujeme se přitom na skupiny obyvatel, které mohou být na proměny citlivější a případně být ohroženy různými formami vytlačení. Jedná se zejména o nízkopříjmové rezidenty, seniory, rodiny se závislými dětmi, rezidenty v nájemním bydlení a také osoby ze čtvrtí vystěhovalé. Detailní poznání proměn jednotlivých lokalit a jejich konsekvencí přispěje k pojmenování případných konkrétních problematických aspektů proměn.