Domů

Facebook

Dopad lokalizace firmy Mangan Chvaletice na sociální prostředí mikroregionu

Hlavní řešitel: 
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: 
Mangan Chvaletice, s.r.o.
Klíčová slova: 
mikroregion
sociogeografická analýza
dojižďka

 

Další řešitel

RNDr. Jiří Nemeškal

 

Popis projektu

Studie posuzuje možné dopady lokalizace firmy Mangan Chvaletice a jejího záměru výstavby průmyslového podniku na sociální prostředí okolních obcí. Největší důraz při zpracování retrospektivní analýzy je kladen na popis a vysvětlení změn v mobilitě obyvatelstva v území – konkrétně přirozené měně a migraci a následně zejména pracovní dojížďce. Pro odhad budoucích dopadů lokalizace firmy v mikroregionu analýza zpracovává dvě případové studie. Zbývající dvě části jsou zaměřeny na prolongaci trendů představených v retrospektivní části a expertní odhad vývoje.

 

Doba řešení

červenec 2018 - srpen 2018