Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky

Hlavní řešitel: 
Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: 
Grantová agentura České republiky
Klíčová slova: 
prostorová mobilita
mobilita
dynamika sociálního prostředí
metropolitní regiony

Další řešitelé:
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
RNDr. Jana Temelová, Ph.D.
RNDr. Jakub Novák, Ph.D.
Mgr. Ivana Přidalová
Mgr. Peter Svoboda
Mgr. Jiří Nemeškal
Doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.

 

Projekt GA14-00393S podpořila Grantová agentura České republiky

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je výzkum dynamiky sociálního prostředí, které je ovlivňováno různými druhy prostorové mobility: (i) migrací; (ii) dojížďkou a (iii) denními rytmy, které společně přetvářejí funkce jednotlivých částí post-socialistických metropolitních regionů.

 

Doba řešení:

leden 2014 - prosinec 2016