Proces výběru nového místa bydliště obyvatel Pražského městského regionu

Hlavní řešitel: 
Marie Horňáková
Poskytovatel: 
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze

Abstrakt

Projekt se zaměřuje na témata rezidenční mobility, rezidenčních preferencí a na způsob jejich utváření. V posledních letech můžeme pozorovat v této oblasti mírné změny. Kromě stále významného procesu suburbanizace se začínají projevovat i reurbanizační tendence a zároveň se mladí lidé stěhují i na socialistická sídliště. Pro pochopení těchto tendencí ve vývoji Pražského městského regionu se řešitelka se věnuje studiu procesu výběru nového bydliště obyvatel ve třech odlišných typech území Pražského městského regionu (vnitřní město, sídliště, suburbium). Hlavním cílem předkládaného projektu je zjistit, jak se liší rezidenční preference a proces výběru nového bydliště mezi rezidenty ve vnitřním městě, suburbiu a na sídlišti. Snahou je identifikovat a vysvětlit spojitosti mezi typem a lokalizací rezidenční zástavby a charakteristikou obyvatel (z hlediska socioekonomického a demografického statusu, životního stylu, hodnot apod.). Výzkum se zaměřuje na mladé rodiny. Významnost studovaného tématu vychází z nutnosti reflektovat potřeby, požadavky a představy obyvatel při plánování rozvoje měst, například v souvislosti se v současné době převládající snahou o jejich zahušťování.