Domů

Reálné populace v Praze a Středočeském kraji: monitoring denní mobility a populační prognóza

Hlavní řešitel: 
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: 
Technologická agentura České republiky

Další řešitelé

  • Mgr. Nina Dvořáková, Ph.D.
  • RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
  • RNDr. Ivana Přidalová, Ph.D.
  • RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
  • RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D. 
  • RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
  • RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
  • RNDr. Jiří Nemeškal 
  • Mgr. Adam Klsák

Číslo projektu: TL01000170, TAČR

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit nástroje pro efektivní plánování a správu územních celků hl. m. Prahy a Středočeského kraje. V rámci projektu bude realizováno 16 specializovaných map, populační prognózy Prahy a Středočeského kraje, demografická kalkulačka pro obce Středočeského kraje, 2 vrstvy dat pro využití v GIS. Výsledky budou dosaženy nejpozději do roku 2020. Originální a inovativní je zakomponování migrační složky do populační prognózy a GIS analýza dat mobilních operátorů pro monitoring reálných populací.

Projekt má dva aplikační garanty. Prvním je Středočeský kraj, který je dalším účastníkem projektu a je přímo zapojen jako partner projektu. Středočeský kraj se aktivně podílí na realizaci projektu a průběžně zpřesňuje výslednou podobu výstupů projektu tak, aby byly dobře prakticky využitelné. Druhým aplikačním garantem je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který je potenciálním uživatelem všech plánovaných výsledků. 

Na úrovni kraje (Středočeský kraj) budou výsledky využity pro aktualizaci stěžejního územně-plánovacího dokumentu (Zásad územního rozvoje Středočeského kraje) a jako významný dokument pro rozšíření územně-analytických podkladů. Výsledky mohou být využity ve strategických a rozvojových plánech středočeských měst a obcí i v Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, kde podobný podklad doposud schází a dalších krajských dokumentů (např. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji).

Doba řešení

  • březen 2018 - prosinec 2020