Reálné populace v Praze a Středočeském kraji: monitoring denní mobility a populační prognóza

Hlavní řešitel: 
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: 
Technologická agentura České republiky

Další řešitelé:

 • Mgr. Nina Dvořáková, Ph.D.
 • RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
 • RNDr. Ivana Přidalová, Ph.D.
 • RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
 • RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D. 
 • RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
 • RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
 • RNDr. Jiří Nemeškal 
 • Mgr. Adam Klsák

Číslo projektu:  TL01000170, TAČR

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit nástroje pro efektivní plánování a správu územních celků hl. m. Prahy a Středočeského kraje. V rámci projektu bude realizováno 16 specializovaných map, populační prognózy Prahy a Středočeského kraje, demografická kalkulačka pro obce Středočeského kraje, 2 vrstvy dat pro využití v GIS. Výsledky budou dosaženy nejpozději do roku 2020. Originální a inovativní je zakomponování migrační složky do populační prognózy a GIS analýza dat mobilních operátorů pro monitoring reálných populací.

Projekt má dva aplikační garanty. Prvním je Středočeský kraj, který je dalším účastníkem projektu a je přímo zapojen jako partner projektu.  Středočeský kraj   se aktivně podílí na realizaci projektu a průběžně zpřesňuje výslednou podobu výstupů projektu tak, aby byly dobře prakticky využitelné. Druhým aplikačním garantem je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který je potenciálním uživatelem všech plánovaných výsledků. 

Na úrovni kraje (Středočeský kraj) budou výsledky využity pro aktualizaci stěžejního územně-plánovacího dokumentu (Zásad územního rozvoje Středočeského kraje) a jako významný dokument pro rozšíření územně-analytických podkladů. Výsledky mohou být využity ve strategických a rozvojových plánech středočeských měst a obcí i v Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, kde podobný podklad doposud schází a dalších krajských dokumentů (např. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji).

Doba řešení

 • březen 2018 - prosinec 2020  

Výstupy

TL01000170-V003 (O – ostatní výsledek) - Geodatabáze:

 • OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J.: (2018): Typologie obcí Středočeského kraje. Geodatabáze prostorových dat. Urbánní a regionální laboratoř, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha. (shp vrstva dat pro využití v GIS - ke stažení zdemetadata ke stažení zde)
 • OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., KLSÁK, A.: (2018): Zóny rezidenční suburbanizace. Geodatabáze prostorových dat. Urbánní a regionální laboratoř, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha. (shp vrstva dat pro využití v GIS - ke stažení zdemetadata ke stažení zde)  

TL01000170-V001 (Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem) - Sada specializovaných map:

 • JÍCHOVÁ, J., KOPECKÁ, Z., NEMEŠKAL, J. (2019): Suburbanizace a základní školy ve středních Čechách 2007-2017. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.
 • JÍCHOVÁ, J., KOPECKÁ, Z., NEMEŠKAL, J. (2019): Suburbanizace a mateřské školy ve středních Čechách 2007-2017. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.
 • JÍCHOVÁ, J., OUTRATA, D., NEMEŠKAL, J. (2019): Vývoj bytové výstavby ve středních Čechách 2000-2017. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.
 • KŘÍŽKOVÁ, I., KLSÁK, A., NEMEŠKAL, J. (2019): Zdrojové oblasti migrace ve středních Čechách 2000-2017. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.
 • DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J. (2019): Věková struktura obcí ve středních Čechách 2017. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.
 • KLSÁK, A., KŘÍŽKOVÁ, I., NEMEŠKAL, J. (2019): Rozmístění cizinců ve středních Čechách 2018. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.

  TL01000170-V007 (Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem) - Sada specializovaných map:

 • OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., KLSÁK, A., NEMEŠKAL, J. (2018): Zóny rezidenční suburbanizace 2016. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.
 • PŘIDALOVÁ, I., KLSÁK, A., NEMEŠKAL, J. (2018): Migrace obyvatelstva v obcích Česka 2000-2017. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.
 • DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J. (2018): Přirozená měna obyvatelstva v obcích Česka 2000-2017. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.
 • OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2018): Typologie obcí Středočeského kraje 2018. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.
 • PŘIDALOVÁ, I., KLSÁK, A., NEMEŠKAL, J. (2018): Migrace obyvatelstva ve středních Čechách 2000-2017. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.
 • DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J. (2018): Přirozená měna obyvatelstva ve středních Čechách 2000-2017. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.

Metodika:

Workshop:

 • POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2018): Workshop o možnostech využití dat mobilních operátorů. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, 5. prosince 2018.

Webová strana projektu:

 • KLSÁK, A., OUŘEDNÍČEK, M. (2018): Reálné populace v Praze a Středočeském kraji: monitoring denní mobility a populační prognóza. Webová stránka projektu.

Výzkumná zpráva (zpráva o plnění cílů):