Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze

Hlavní řešitel: 
RNDr. Jana Temelová, Ph.D.
Poskytovatel: 
Grantová agentura České republiky
Klíčová slova: 
sociální deprivace
město
městské prostředí
objektivní dimenze
subjektivní dimenze

Další řešitelé:
Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
RNDr. Jakub Novák, Ph.D.
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
RNDr. Marie Feřtrová, Ph.D.
Mgr. Nina Dvořáková
Mgr. Ivana Přidalová

 

Projekt 404/10/0523 podpořila Grantová agentura České republiky

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je zhodnotit sociální deprivaci v městském prostředí na základě kombinace objektivní a subjektivní dimenze. Po identifikaci různých forem deprivovaných lokalit v Pražském metropolitním regionu bude analyzován vztah obyvatel a jejich každodenního rezidenčního prostředí v identifikovaných lokalitách.

 

Doba řešení:

leden 2010 - prosinec 2013

 

Představení projektu:

Hlavním cílem projektu je zhodnotit sociální deprivaci v městském prostředí na základě kombinace objektivní a subjektivní dimenze. Ačkoliv některé dílčí studie posuzují širší území  České republiky, hlavní oblast, na kterou je výzkum sociální deprivace zaměřen, představuje Pražský metropolitní region.

V první fázi projekt identifikuje různé formy sociálně deprivovaných lokalit v Pražském metropolitním regionu. Identifikace je prováděna na základě statistické analýzy dat o sociálním a fyzickém prostředí lokalit a expertního posouzení územního rozložení sociální deprivace klíčovými aktéry v rozvoji města. V urbánním prostředí lze identifikovat různé dimenze sociální deprivace a s ní korespondující prostorové formy, zvláštní pozornost je proto věnována lokalitám s vícenásobnou deprivací a s nižší kvalitou života.
V druhé fázi projekt hodnotí vztah mezi obyvateli a jejich každodenním rezidenčním prostředím ve vybraných deprivovaných lokalitách. V této fázi výzkumu je využita kombinace analýzy dat na mikroúrovni s šetřením vnímání obyvatel lokalit. Vnější pohled klíčových aktérů na deprivované lokality je tak doplněn percepcí obyvatel žijících uvnitř těchto čtvrtí.
Konfrontace objektivního a subjektivního hodnocení a sestrojení indexu sociální deprivace pro české prostředí, který dosud neexistuje, znamená prohloubení dosavadních poznatků ve studiu sociální deprivace. Významným výsledkem je rovněž předání výsledků základního výzkumu do praxe.

 

Výstupy projektu:

Publikace:

 

Výstava:

Ve dnech 22. 10. až 28. 11. 2013 se konala výstava " Sociální deprivace v městském prostředí ". Zájemci ji měli možnost shlédnout v předsálí Geografické knihovny Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze . Více informací naleznete zde . Podrobné informace o výstavě Vám rovněž poskytne PhDr. et Mgr. Eva Novotná , (eva.novotna@natur.cuni.cz, telefon: 221 951 355) nebo RNDr. Jana Jíchová, Ph.D. (jana.jichova@natur.cuni.cz, telefon: 221 951 970). Nekomerčním institucím nabízí organizátoři možnost zapůjčení výstavy.

Výstava byla v první polovině roku 2014 instalována na Krajském úřadě Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje (více info zde ).

Výstava na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje     Výstava na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje

 

Workshop:

Diskuse u kulatého stolu, Přírodovědecká fakulta UK, Praha (7. 12. 2011)

 • Sociální deprivace: možnosti měření - diskuse s odborníkyo různých způsobech měření úrovně deprivace, volbě indikátorů a způsobu konstrukce indexů deprivace

 

Specializované mapy:

Na stránkách atlasobyvatelstva.cz byly zveřejněny vybrané mapy indexu vícenásobné deprivace. Zatím jsou k dispozici mapy i doprovodné analytické texty na příkladu dimenze fluktuace za Česko a Prahu.

 

Konference:

Kvalita života, Liberec (4. - 5. 12. 2013)

 • Příspěvek - Ouředníček, M., Špačková, P., Netrdová, P.: Index sociální deprivace v České republice
 • Prezentace vybraných posterů z výstavy Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze

Město a Domov, Brno (7. - 9. 11. 2013)

 • Příspěvek - Pospíšilová, L., Špačková, P., Kůsová, T.: Co děláme doma? Aktivity spojené s domovem v genderové perspektivě
 • Příspěvek - Přidalová, I., Ouředníček, M.: Nové podoby rezidenční mobility? příklad ruského etnika v Praze
 • Příspěvek - Svobodová, H., Pergl, O., Jíchová, J., Temelová, J.: vrchlického sady: místo střetávání, či místo setkávání?

CATference, Tbilisi, Georgia (9. - 14. 9. 2013)

 • Příspěvek - Ouředníček, M.: Long-term changes in the socio-spatial differentiation of the Prague urban region 1921-2011

ENHR, Tarragona, Spain (19. - 22. 6. 2013)

 • Příspěvek - Ouředníček, M.: Decline and Regeneration of Urban Residential Areas in Time of Crisis the Case Study of the Czech Republic

AAG Annual Meeting, Los Angeles, USA  (8. - 13. 4. 2013)

 • Příspěvek -  Jíchová, J., Novák, J.:  The Spatial Distribution of Crime in the Czech Republic in the context of Western Countries

Research seminar "Mobility, Segregation and Neighbourhoods' change", Tartu, Estonia (14.-15.3. 2013)

 • Příspěvek - Ouředníček, M., Špačková, P., Pospíšilová, L.: Social Environment within the Post-socialist City: Approaches and Methods

RGS-IBG Annual Conference, Edinburgh, GB (3. - 5. 7. 2012)

 • Příspěvek - Ouředníček, M., Temelová, J., Jíchová, J.: Perceived and Measured Areas of Social Deprivation: The Case of Prague

AAG Annual Meeting, New York, USA (24. - 28. 2. 2012)

 • Příspěvek -  Pospíšilová, L., Jíchová, J.:  Socially Deprived Localities in Views of Key Urban Actors: The Example of Prague

Třetí město, Brno (4. - 5. 11. 2011)

 • Příspěvek -  Jíchová, J., Temelová, J., Novák, J.: Bezpečný život v suburbiích? Vnímání kriminality a bezpečnosti v nových rezidenčních lokalitách v zázemí Prahy

CAT, 4th Workshop, Bucharest, Romania (14. - 17. 9. 2011)

 • Příspěvek- Jíchová, J., Temelová, J., Novák, J.:  Safe Life in Suburbs? The Perception of Crime and safety in the New Suburban Communities in Prague

Doktorandský workshop "Geografický výzkum v České republice", Brno (16. 9. 2011)

 • Příspěvek - Pospíšilová, L.: Místo - lidé - rytmus

AAG Annual Meeting, Seattle, USA (12. - 16. 4. 2011)

 • Příspěvek -  Dvořáková, N.; Puldová, P.; Kopečná, M: Residential Satisfaction in Suburbia: the case of Prague

RGS-IBG Annual Conference, London, GB (31. 8. - 3. 9. 2010)

 • Příspěvek - Dvořáková, N.; Temelová, J.: Does Urban Revitalization Deteriorate the Residential Satisfaction of Elderly People in Central and Inner City? The Case of Transforming Neighbourhoods in Post-Socialist Prague
 • Příspěvek - Jíchová, J.; Temelová, J.: Crime patterns and perceptions in transforming neighbourhoods of post-socialist Prague