Současné změny sociálního prostředí v českých suburbiích

Hlavní řešitel: 
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: 
Grantová agentura České republiky
Klíčová slova: 
suburbanizace
reurbanizace
sociální prostředí
migrace
suburbanizace; reurbanizace; sociální prostředí; migrace; cizinci; rezidenční historie; rezidenční stabilita; emptynesters

Další řešitelé

  • RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
  • RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D. 
  • RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
  • Mgr. Nina Dvořáková, Ph.D.
  • RNDr. Ivana Přidalová, Ph.D.
  • Mgr. Adam Klsák
  • Mgr. Marie Horňáková

 

Projekt 18-14510S podpořila Grantová agentura České republiky.

 

Cíl projektu

  • Cílem projektu je zmapovat současné změny v sociálním prostředí českých suburbií a otestovat hypotézy o narůstající etnické heterogenizaci a návratu části suburbánní populace zpět do jádrových měst.

 

Abstrakt

  • Projekt se věnuje současným změnám sociálního prostředí v zázemí českých měst. Nejprve řeší vymezení rozsahu suburbanizace v českém systému osídlení a proměny sociální, demografické a etnické struktury obyvatelstva suburbií v posledních patnácti letech. Analýza založená na statistické evidenci migrace se věnuje zejména ověření hypotéz o (i) narůstající etnické heterogenizaci suburbií; a (ii) návratu obyvatel suburbií zpět do jádrových měst (reurbanizaci). Projekt dále využívá vlastních dotazníkových šetření starostů realizovaných od roku 2002 v suburbánních obcích Prahy, která rozšiřuje o nové kolo šetření a případové studie čtyř pražských suburbií osídlených v rané fázi suburbanizace. Kromě témat zaměřených na sociální a etnickou kompozici je dotazníkové šetření zaměřeno na zjištění postojů současných starostů k dalšímu rozvoji suburbánních obcí. Výsledky výzkumu budou prezentovány v mezinárodním prostředí a budou sloužit pro komparativní analýzy v rámci post-socialistických urbánních studií.

 

Doba řešení

  • leden 2018 - prosinec 2020

 

Výstupy

Publikace

---

 

Konference

---