Současné změny sociálního prostředí v českých suburbiích

Hlavní řešitel: 
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: 
Grantová agentura České republiky
Klíčová slova: 
suburbanizace
reurbanizace
sociální prostředí
migrace
suburbanizace; reurbanizace; sociální prostředí; migrace; cizinci; rezidenční historie; rezidenční stabilita; emptynesters

Další řešitelé

 • RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
 • RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D. 
 • RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
 • Mgr. Nina Dvořáková, Ph.D.
 • RNDr. Ivana Přidalová, Ph.D.
 • Mgr. Adam Klsák
 • Mgr. Marie Horňáková
 • Greta Kukeli, Msc.

 

Projekt 18-14510S podpořila Grantová agentura České republiky.

 

Cíl projektu

 • Cílem projektu je zmapovat současné změny v sociálním prostředí českých suburbií a otestovat hypotézy o narůstající etnické heterogenizaci a návratu části suburbánní populace zpět do jádrových měst.

 

Abstrakt

 • Projekt se věnuje současným změnám sociálního prostředí v zázemí českých měst. Nejprve řeší vymezení rozsahu suburbanizace v českém systému osídlení a proměny sociální, demografické a etnické struktury obyvatelstva suburbií v posledních patnácti letech. Analýza založená na statistické evidenci migrace se věnuje zejména ověření hypotéz o (i) narůstající etnické heterogenizaci suburbií; a (ii) návratu obyvatel suburbií zpět do jádrových měst (reurbanizaci). Projekt dále využívá vlastních dotazníkových šetření starostů realizovaných od roku 2002 v suburbánních obcích Prahy, která rozšiřuje o nové kolo šetření a případové studie čtyř pražských suburbií osídlených v rané fázi suburbanizace. Kromě témat zaměřených na sociální a etnickou kompozici je dotazníkové šetření zaměřeno na zjištění postojů současných starostů k dalšímu rozvoji suburbánních obcí. Výsledky výzkumu budou prezentovány v mezinárodním prostředí a budou sloužit pro komparativní analýzy v rámci post-socialistických urbánních studií.

 

Doba řešení

 • leden 2018 - prosinec 2020

 

Výstupy

Aktuálně: dotazníkové šetření

V současné době probíhá dotazníkové šetření zaměřené na výzkum rezidenčního chování obyvatel suburbií, a to v lokalitách Jesenice a Dolní Jirčany. Doba trvání šetření je březen a duben 2019. Tazateli jsou studenti Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V případě potřeby se obracejte na organizátorky šetření (Nina DvořákováMarie Horňáková). 

 

Publikace

OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. (2018): Long-term Development and Current Socio-spatial Differentiation of Housing Estates in Prague, Czechia. In: Hess, D., Tammaru, T., van Ham, M. (eds.): Housing Estates in Europe: Poverty, Ethnic Segregation and Policy challenges. Springer, Cham, 339-360. Dostupné online: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-92813-5.pdf#page365

 

Konference

DVOŘÁKOVÁ, N., HORŇÁKOVÁ, M.: Moving away from the suburbs? Residential strategies of empty-nesters. Cat-ference, Belěhrad, Srbsko, 2019.

KLSÁK, A.: Využití nástroje ArcGIS Collector při terénním šetření v pražských suburbiích. Konference GIS Esri v ČR, Praha, Česko, 7.-8. 11. 2018.

PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M.: To what extent do the majority population and foreign citizens participate on urbanisation processes? Testing spatial assimilation in Czechia". East Meets West - Contemporary Urban Issues Revisited. Krakov, Polsko, 5. 10. 2018.

OUŘEDNÍČEK, M., KLSÁK, A., ŠPAČKOVÁ, P.: Suburbanization of Foreigners in Prague Urban Region. East Meets West - Contemporary Urban Issues Revisited. Krakov, Polsko, 5. 10. 2018. 

OUŘEDNÍČEK, M., KLSÁK, A.: Suburbanizace cizinců v Pražském městském regionu. 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. sjezd České geografické společnosti: Geografia na vzostupe? Bratislava, Slovensko, 4.-8. 9. 2018.