Urban sprawl v Pražském metropolitním regionu: porovnání nákladů kompaktního a nekompaktního suburbánního rozvoje

Hlavní řešitel: 
Mgr. Josef Mareš
Poskytovatel: 
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze
Klíčová slova: 
urban sprawl
Praha
metropole
kompaktní

Další řešitelé:
Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.

 

Suburbánní rozvoj v České republice je charakteristický velkou rozptýleností vznikající zástavby. Důsledky dosavadního rozvoje i zkušenosti ze zahraničí přitom naznačují, že pokračování nekompaktního rozvoje může vyvolat nadměrné sociálně-ekonomické náklady a vést k degradaci přírodního prostředí. Jednou z alternativních forem suburbánního rozvoje prosazovanou v zahraničí je koncentrace územního rozvoje v menším množství plošně rozsáhlejších lokalit obsluhovaných kvalitní (zpravidla kolejovou) hromadnou dopravou (Transit Oriented Development).

Navrhovaný projekt si klade za cíl porovnat výhody kompaktního rozvoje oproti rozvoji nekompaktnímu. Porovnání bude probíhat formou analýzy změn využití území, analýzy dostupnosti služeb a dopravní analýzy v modelové oblasti. V prvním roce projektu bude zpracován teoretický rámec projektu, vyhotoveno přesné vymezení řešené oblasti a realizována analýza změn využití území. V druhém roce projektu bude zpracována analýza dostupnosti služeb, dopravní analýza a provedena závěrečná syntéza.