Domů

Facebook

Vymezení funkčního území Pražské metropolitní oblasti pro potřeby uplatnění integrovaných teritoriálních investic

Hlavní řešitel: 
Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Klíčová slova: 
Pražská metropolitní oblast
integrované teritoriální investice
suburbanizace

Další řešitelé

RNDr. Jiří Nemeškal

RNDr. Petra Špačková, Ph.D.

prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc.

RNDr. Jakub Novák, Ph.D.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je vymezit Pražskou metropolitní oblast pro potřeby Integrovaných teritoriálních investic, nového nástroje územních strategií Evropské unie pro programové období 2014-2020. Jejich funkcí je realizace strategických projektů v oblastech školství, životního prostředí a dopravy v metropolitních oblastech za využití zdrojů z několika operačních programů dohromady.   

Pro vymezení byly uplatněny metody, které jsou dlouhodobě předmětem vědecké práce Urbánní a regionální laboratoře a prof. Hampla. Založeny jsou na základě různých zdrojů statistických dat (SLDB, migrační data, data bytové výstavby a polohová data mobilních operátorů), což přispívá k zachycení krátkodobých a dlouhodobých vazeb Prahy a jejího zázemí. Za využití těchto metod byly definovány čtyři dílčí metropolitní regiony. Ty byly následně analyzovány a byl stanoven výsledný region představující Pražskou metropolitní oblast.

Další dílčí část představovala socioekonomická analýza vymezeného území, která se skládala z kvantitativní analýzy dat a SWOT analýzy. Za využití deseti strukturovaných rozhovorů s klíčovými osobami v oblastech územního plánování, místní správy a životního prostředí byly vymezeny konkrétní problémy, které brání dalšímu rozvoji území. Následně byly vymezeny potřeby, jejichž naplnění by mělo vést ke kvalitativnímu rozvoji Pražské metropolitní oblasti.

 

Dílčí cíle

DC01 Analýza přístupů ve vymezování metropolitních oblastí

DC02 Metodika vymezení Pražské metropolitní oblasti

DC03 Sociogeografická analýza území Pražské metropolitní oblasti

DC04 Analýza problémů Pražské metropolitní oblasti

DC05 Analýza potřeb Pražské metropolitní oblasti