Výzkum kontraurbanizace v České republice: Migrace na venkov, životní styl a proměny rezidenčních preferencí

Hlavní řešitel: 
Mgr. Martin Šimon, Ph.D.
Poskytovatel: 
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze
Klíčová slova: 
město
venkov
životní styl
rezidenční preference

Další řešitelé:
Mgr. Klára Šustrová
Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

Mgr. Jan Loquenz

 

Měnící se vztah mezi městem a venkovem, mezi moderní společností a tradiční komunitou byl vždy v centru zájmu mnohých výzkumníků. Dnes na základě mnohých výzkumů víme, že dualita životních stylů města a venkova je spíše zdánlivá, že město a venkov tvoří pomyslné krajní body kontinua. Přesto ale stále existují podstatné rozdíly v životních stylech a fungování každodennosti v obou typech prostředí.
Navrhovaný projekt si klade za cíl analyzovat fenomén kontraurbanizace v České republice a vypracovat typologii migrantů z měst na venkov. Jaké motivace vedou obyvatele k odstěhování se z města? Co je láká ve venkovském prostoru? Zachovají si migranti svůj městský životní styl i ve venkovském prostoru, nebo se přizpůsobí okolnímu prostředí? Jaký přínos či rizika představuje příchod městských migrantů pro kulturu tradičních venkovských oblastí? To jsou klíčové otázky, k jejichž zodpovězení navrhovaný projekt přispěje.
Projekt využívá kombinaci kvantitativních a kvalitativních metod, které jsou využívány v geografickém či sociologickém výzkumu, a umožňuje tak propojit silné stránky metod z obou disciplín.
Výzkum kontraurbanizace navazuje na studie zabývající se suburbanizací. Předávání znalostí a zkušeností z výzkumu obou procesů přináší pozitivní synergii a přispívá k lepšímu poznání a pochopení současné rezidenční decentralizace v České republice.