Projekty

Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Klíčová slova: prostorová mobilita, mobilita, dynamika sociálního prostředí, metropolitní regiony
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky
Klíčová slova: NAKI, GIS, historická data, sčítání
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Klíčová slova: Pražská metropolitní oblast, integrované teritoriální investice, suburbanizace
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Klíčová slova: demografický vývoj, zázemí měst, město, kvalita života
Hlavní řešitel: RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze
Klíčová slova: kriminalita, prostorová diferenciace, Česko, krajská města

Stránky