Projekty

Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky
Klíčová slova: NAKI, GIS, historická data, sčítání
Hlavní řešitel: RNDr. Jana Temelová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Klíčová slova: sociální deprivace, město, městské prostředí, objektivní dimenze, subjektivní dimenze
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Klíčová slova: demografický vývoj, zázemí měst, město, kvalita života
Hlavní řešitel: RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze
Klíčová slova: kriminalita, prostorová diferenciace, Česko, krajská města
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova: suburbanizace, urban sprawl

Stránky