Projekty

Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova: suburbanizace, urban sprawl
Hlavní řešitel: RNDr. Jana Temelová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Klíčová slova: vnitřní město, Praha, transformace
Hlavní řešitel: RNDr. Jana Temelová, Ph.D.
Poskytovatel: Městská část Praha 1
Klíčová slova: Praha, socioekonomický analýza, centrum

Stránky