Projekty

Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Klíčová slova: Dukovany, Territorial Impact Assessment, mikroregion, jaderná elektrárna
Hlavní řešitel: RNDr. Jana Temelová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Klíčová slova: sociální deprivace, město, městské prostředí, objektivní dimenze, subjektivní dimenze
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova: suburbanizace, urban sprawl