Projekty

Hlavní řešitel: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Web projektu:
Klíčová slova: suburbanizace, reurbanizace, sociální prostředí, migrace, suburbanizace; reurbanizace; sociální prostředí; migrace; cizinci; rezidenční historie; rezidenční stabilita; emptynesters
Hlavní řešitel: RNDr. Ivana Přidalová
Poskytovatel: Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze
Klíčová slova: Cizinci, migrace, mobilita, sociální prostředí, Česko