Projekty

Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Klíčová slova: prostorová mobilita, mobilita, dynamika sociálního prostředí, metropolitní regiony
Hlavní řešitel: Mgr. Peter Svoboda
Poskytovatel: Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze
Klíčová slova: flexibilita, práce, Praha, nezaměstnanost, dojižďka
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky
Klíčová slova: NAKI, GIS, historická data, sčítání