Publikace

WoS a SCOPUS

HÁNA, D., MACEŠKOVÁ, M. (2010): Poslanecké dotace v kontextu implikací pro regionální rozvoj. Ekonomie a management, č. 3, s. 16-24.

Odborný článek

HÁNA, D. (2013): Porcování ministerského medvěda: Souvislost mezi poslaneckými a ministerskými dotacemi v Česku v období 2004–2012. Politologická revue, č. 2, s. 76-92.

Sborník

HÁNA, D. (2013): Prostorové aspekty poslaneckých a ministerských dotací v Česku v období 2003-2012. In: Svobodová, H. (ed.): Nové výzvy pro geografii. Brno, Masarykova univerzita, s. 163-171.

Popularizační článek

HÁNA, D., MACEŠKOVÁ, M. (2008): Medvědí porce pro regiony. Týdeník Euro č. 50, s. 96-97.

Mapa

HÁNA, D., NEMEŠKAL, J. (2015): Finanční podpora obcí v okolí Jaderné elektrárny Dukovany ze strany ČEZ. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné zde

HÁNA, D., NEMEŠKAL, J. (2015): Vymezení území intenzivních socioekonomických vazeb na Jadernou elektrárnu Dukovany. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné zde

HÁNA, D., ČERNÝ, T., NEMEŠKAL, J. (2015): Příjmy obcí – scénáře rozšíření a odstavení Jaderné elektrárny Dukovany. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné zde

HÁNA, D., ŠPAČKOVÁ, P., NEMEŠKAL, J. (2014): Síť ekonomických subjektů a jejich napojení na Jadernou elektrárnu Dukovany. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné zde

SVOBODA, P., HÁNA, D., NEMEŠKAL, J. (2014): Pracovní příležitosti v obcích v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1991-2011. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné zde

Ostatní

FEŘTROVÁ, M., ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., HÁNA, D., JÍCHOVÁ (2015): Metodika hodnocení vývoje území s využitím přístupu Territorial Impact Assessment: hodnocení územních dopadů změn významného zaměstnavatele v regionu. Certifikovaná metodika MMR. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha, 39 s.

Kvalifikační práce

HÁNA, D. (2014): Role státu v regionálním rozvoji: aplikace současných teorií regionálního rozvoje na případ vybraných podpůrných programů. Disertační práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 64 s. Dostupné zde

HÁNA, D. (2010): Poslanecké dotace v Česku v letech 2003-2009: Prostorová dimenze a identifikace některých podmiňujících faktorůMagisterská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 96 s. Dostupné zde.

HÁNA, D. (2008): Regionální analýza poslaneckých dotací v období 2003-2007. Bakalářská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 49 s.