Publikace Marie Feřtrová

WoS a SCOPUS

FEŘTROVÁ,  M., TEMELOVÁ, J. (2011): Prostorová specifika strukturální nezaměstnanosti na úrovni obcí v České republice. Sociologický  časopis/Czech Sociological Review, 47, č. 4, s. 681-715.

OUŘEDNÍČEK,  M., ŠPAČKOVÁ, P., FEŘTROVÁ, M.(2011): Změny sociálního prostředí a  kvality života v depopulačních regionech České republiky. Sociologický  časopis/Czech Sociological Review, 47, č. 4, s. 777-803.

HÁNA, D., MACEŠKOVÁ, M. (2010): Poslanecké dotace v kontextu implikací pro regionální rozvoj. Ekonomie a management, č. 3, s. 16-24.

ŽÍŽALOVÁ, P., MACEŠKOVÁ, M. (2009): Research and Development Policy in the Czech Republic: Regional Dimension and Policy Implications of Changing Global and European Context. Acta Geographica Universitatis Comenianae, č. 53, s. 17-34.

MACEŠKOVÁ, M., OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2009): Sociálně prostorová diferenciace v České republice: implikace pro veřejnou (regionální) politiku. Ekonomický časopis, 57, č. 7, s. 700-715.

BLAŽEK, J., CSANK, P., MACEŠKOVÁ, M., SÝKOROVÁ, I., ŽÍŽALOVÁ, P. (2008): Regional Development of Prague and Application of The 4-capitals Model to The Issue of Urban Sprawl. European Environmental Journal (Special Issue of Regional Sustainable Development), 18, s. 96-109.

Kapitola

FEŘTROVÁ, M., ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2013): Analýza aktérů a problémových aspektů rozhodování při nakládání s územím v suburbánních obcích. In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, s. 234-255.

FEŘTROVÁ, M. (2011): Extrémy ekonomických ukazatelů. In: Ouředníček, M., Temelová, J.,  Pospíšlová, L. (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace ČR. Nakladatelství Karolinum, Praha, s. 4142.

FEŘTROVÁ, M. (2011): Nezaměstnanost a sociální dávky. In: Ouředníček, M., Temelová, J.,  Pospíšlová, L. (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace ČR. Nakladatelství Karolinum, Praha, s. 3543.

BLAŽEK, J., MACEŠKOVÁ, M. (2010): Challenges for national regional policies in the New Member States. In: Gorzelak, G., Bachtler, J., Smetkowski, M. (eds.): Regional Development in Central and Eastern Europe: Development Processes and Policy Challenges. Routledge, Taylor&Francis, Oxon, s. 59-70. 

MACEŠKOVÁ, M. (2008): Suburbanizace a starosta. In: Ouředníček, M. (ed): Suburbanizace.cz. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje a Urbánní a regionální laboratoř, Praha, s. 62-73.

Odborný článek

ŠPAČKOVÁ, P., FEŘTROVÁ, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2012): Analýza aktérů suburbánního rozvoje. Suburbanizace.cz. 

MACEŠKOVÁ, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2008): Dopad suburbanizace na daňové příjmy obcí. Obec a finance, 13, č. 1, s. 28-29.

BLAŽEK, J., MACEŠKOVÁ, M., CSANK, P. (2006): Rozvojové dokumenty Prahy s aplikací metody čtyř kapitálů a kritických trendů. Obec a finance, 11, č. 5, s. 54-55.

BLAŽEK, J., MACEŠKOVÁ, M., CSANK, P. (2006): Model 4 kapitálů - nová metoda pro přípravu rozvojových strategií? Obec a finance, 11, č. 5, s. 52-53.

Sborník

MACEŠKOVÁ, M., ŽÍŽALOVÁ, P. (2008): Research and Development Policy in the Czech Republic: Regional dimension? In: Siwek, T., Baar, V. (eds): Globalisation and its impacts on localities. Sborník z „The Third International Conference on Globalisation and its impacts on localities", Ostrava, University of Ostrava, s. 197-206. 

MACEŠKOVÁ, M., ŽÍŽALOVÁ, P. (2007): Regionální aspekty politiky výzkumu a vývoje v České republice. In: Švec, P., Vančura, M. (eds.): Česká geografie v evropském prostoru - Vyžádané přednášky, Sociogeografické procesy. Sborník příspěvků z XXI. sjezdu České geografické společnosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie.

MACEŠKOVÁ, M. (2006): Analýza regionální dopadů fiskální politiky v ČR: příklad veřejných investičních výdajů. In: Nunvářová, S., Opluštilová, I. (eds.): Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení. Sborník referátů z III. mezinárodní vědecké konference mladých vědeckých pracovníků a doktorandů. Brno, Masarykova Univerzita, s. 157-165.

Popularizační článek

PULDOVÁ, P., MACEŠKOVÁ, M. (2009): Indonésie: je cestovní ruch hrozbou pro místní tradiční prostředí? Geografické rozhledy, 19, č. 4, s. 26-27.

HÁNA, D., MACEŠKOVÁ, M. (2008): Medvědí porce pro regiony. Týdeník Euro č. 50, s. 96-97.

ŽÍŽALOVÁ, P., MACEŠKOVÁ, M. (2008): Formalita, nebo skutečná potřeba? V politice výzkumu a vývoje je třeba prosazovat regionální dimenzi. Týdeník Euro, č. 7, s. 72-73.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., MACEŠKOVÁ, M., NOVÁK, J., PULDOVÁ, P., ROMPORTL, D., CHUMAN, T., ZELENDOVÁ, S., KUNCOVÁ, I. (2008): Suburbanizace.cz. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje a Urbánní a regionální laboratoř, Praha. ISBN 978-80-86561-72-1.

Mapa

FEŘTROVÁ, M. (2011): Nezaměstnanost. In: Ouředníček, M., Temelová, J.,  Pospíšlová, L. (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace ČR. Nakladatelství Karolinum, Praha. Dostupné zde.

FEŘTROVÁ, M. (2011): Příspěvek na bydlení. In: Ouředníček, M., Temelová, J.,  Pospíšlová, L. (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace ČR. Nakladatelství Karolinum, Praha. Dostupné zde.

NOVÁK, J., MACEŠKOVÁ, M., TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Dynamika rozvoje obcí. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

MACEŠKOVÁ, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Ekonomické prostředí obcí. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

Ostatní

MACEŠKOVÁ, M., BLAŽEK, J. (2010): The Objective of Economic, Social and Territorial Cohesion in Member States` Regional Policies: Czech Republic country report. European Policies Research Centre, University of Strathclyde and EUROREG, Glasgow and Warszaw, research conducted for DG REGIO, 37 p.

BLAŽEK, J., MACEŠKOVÁ, M. (2009): National Assessment Report - Czech Republic. Ex post Evaluation of Cohesion Policy Programme 2000-06 Co-financed by ERDF (Working Package 11). Final report. European Policies Research Centre, University of Strathclyde, Glasgow and Metis, Vienna, 80 p.

BLAŽEK, J., CSANK, P., MACEŠKOVÁ, M., SÝKOROVÁ, I., ŽÍŽALOVÁ, P. (2007): Case study of the Czech Republic: Prague (Final report). Závěrečná zpráva k projektu SRDTOOLS pro DG RESEARCH.

MACEŠKOVÁ, M., ŽÍŽALOVÁ, P. (2007): Zpráva o konferenci „Konference EAEPE 2007: Economic Growth, development, and institutions - lessons for policy and the need for an evolutionary framework of analysis". Geografie, 112, č. 4, s. 432.

MACEŠKOVÁ, M., ŽÍŽALOVÁ, P. (2006): Zpráva o konferenci „Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení". Geografie, 111, č. 2.

FEŘTROVÁ, M., ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., HÁNA, D., JÍCHOVÁ (2015): Metodika hodnocení vývoje území s využitím přístupu Territorial Impact Assessment: hodnocení územních dopadů změn významného zaměstnavatele v regionu. Certifikovaná metodika MMR. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha, 39 s.

Kvalifikační práce

MACEŠKOVÁ, M. (2009): Fiskální politika jako klíčový mechanismus regionálního rozvoje: příklad regionální dimenze sektorových a horizontálních politik ČR. Disertační práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 154 s. Dostupné zde

MACEŠKOVÁ, M. (2005): Analýza regionálních dopadů fiskální politiky: obecné problémy a příklad České republiky. Praha, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, diplomová práce, 143 s.

MACEŠKOVÁ, M. (2003): Regionální analýza fiskální politiky ČR na příkladě investic evidovaných v systému ISPROFIN v letech 1995-2002. Praha, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, bakalářská práce, 47 s.