Publikace

WoS a SCOPUS

HORŇÁKOVÁ, M., JÍCHOVÁ, J. (2020): Deciding where to live: case study of cohousing-inspired residential project in Prague. Journal of Housing and the Built Environment, 35, s. 807-827.

Kvalifikační práce

HORŇÁKOVÁ, M. (2017): Rezidenční mobilita a naplňování idejí cohousingu v každodenním životě obyvatel: případová studie projektu KlidnáMagisterská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 112 s. Dostupné zde.