Publikace Martina Kopečná

WoS a SCOPUS

OUŘEDNÍČEK, M., ŠIMON, M., KOPEČNÁ, M. (2015): The reurbanisation concept and its utility for contemporary research on post-socialist cities: The case of the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 23, č. 4, s. 25-35.

Kapitola

KOPEČNÁ, M., ŠPAČKOVÁ, P. (2012): Rezidenční stabilita obyvatel pražského zázemí: případová studie obce Říčany u Prahy. In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, s. 206-228.

Sborník

KOPEČNÁ, M. (2013): Rezidenční stabilita obyvatel zázemí Prahy. In: Svobodová, H. (ed.): Výroční konference České geografické společnosti. Nové výzvy pro geografii. Masarykova univerzita, Brno, s. 190-197.

Kvalifikační práce

KOPEČNÁ, M. (2010): Analýza rezidenční stability a spokojenosti v suburbánním zázemí Prahy: případová studie města ŘíčanMagisterská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 112 s. Dostupné zde.