Aktuality

Úterý, 17. Červen 2014 - 9:51

Dne 12. června se na zámku ve Valči konala konference zaměřená na dlouhodobou budoucnost JE Dukovany. Mezi přednášejícími vystoupil i Martin Ouředníček, který představil současné výstupy projektu TAČR Scénáře budoucího vývoje mikroregionu JE Dukovany.

Čtvrtek, 19. Červen 2014 - 7:54

Dne 4. června se na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK uskutečnil workshop Prostorová mobilita: teoretické koncepty a metodické problémy.

Sobota, 14. Červen 2014 - 14:48

Na semináři Ekonomické a sociální důsledky způsobené uzavřením velkého zdroje energie vystoupil i Martin Ouředníček, který představil dosavadní dosavadní výsledky projektu TAČR Scénáře budoucího vývoje mikroregionu JEDU

Sobota, 14. Červen 2014 - 14:46

Na výroční konferenci ČDS Sčítání a my, která se konala 21. května na půdě Akademie věd, představil Martin Ouředníček  Historický atlas obyvatelstva českých zemí. 

Stránky