Aktuality

Pondělí, 27. Leden 2020 - 14:36

V rámci URRlabu nabízíme stáže pro zejména zahraniční studentky a studenty. Na dvouměsíční stáž od ledna do začátku března k nám z Brazílie dorazil první student. Vicente se zajímá o urbánní geografii, aktuálně se společně s dalšími zaměřuje na materiální a symbolické změny v Rio de Janeiru v posledních dekádách, hledají hlavní aktéry a procesy reorganizující tamější uspořádání a fungování zejména centrálních oblastí města. Do Prahy přijel i pro porovnání s evropským městským prostředím. V květnu za námi dorazí Júlie.  

Úterý, 21. Leden 2020 - 11:36

Znovu se otevírá možnost stát se STAR na PřF UK. Výzva je zaměřena na nejlepší studentky a studenty z Česka i ze zahraničí, kteří se chystají na doktorské studium. Mezi jinými je vypsána i pozice v rámci grantového výzkumného projektu Historie a budoucnost sídlišť: kvalita obytného prostředí a rezidenční spokojenost (podpořeno GAČR). Tento projekt chce přinést nové poznatky o sídlištích v českých městech pomocí komparativní perspektivy a kombinace kvalitativních a kvantitativních metod. Poslední možnost přihlášení je 13. března 2020. Více informací o pozici naleznete zde, obecné informace o programu STARS zde

Středa, 18. Prosinec 2019 - 11:03

Předvánoční dárek od Ministerstva kultury přišel v pondělí. Byl přijat náš projekt v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (tzv. NAKI). V letech 2020-2022 se bude tým pod vedením Martina Ouředníčka zabývat pražskými předměstími, specificky dynamikou sociálního prostředí rostoucí metropole. Mezi základní plánované výstupy patří dvojjazyčný atlas, specializované mapy či výstava.  

Středa, 11. Prosinec 2019 - 7:09

Na slavnostním koncertě Přírodovědecké fakulty obdrželi cenu děkana dvě osobnosti spojené s týmem Urrlab Lucie Pospíšilová a Jiří-Jakub Zévl. Gratulujeme! Podrobnosti zde

Lucie Pospíšilová je odbornou asistentkou na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje a stěžejní členkou výzkumného týmu URRlab. Ve svém výzkumu se zabývá aplikací časoprostorových konceptů, prostorové mobility a každodennosti v urban studies. V současnosti patří mezi její výzkumná témata také zkušenost nevidomých s urbánním prostorem. V posledních letech získaly knihy, na kterých participovala jako autorka nebo editorka, různá ocenění. Na cenu dosud čeká její nejnovější počin pod názvem Geografie okrajem: Každodenní časoprostorové zkušenosti vydaný letos v nakladatelství Karolinum.

Mgr. Jiří-Jakub Zévl absolventem magisterského programu sociální geografie a regionální rozvoj. V roce 2016/17 obdržel za svoji bakalářskou práci cenu prof. Jaroslava Heyrovského. Ve své diplomové práci se věnoval inovativnímu využití dat mobilních operátorů pro vymezení v čase proměnlivých hranic metropolitního areálu Prahy. Rozvinul vlastní teoretický koncept pulsujícího a cyklicky se proměňujícího časoprostorového regionu. Vedle studia je Jiří-Jakub organizátorem projektu promítání filmů a besed Jeden svět na Geografické sekci PřF UK a jedním ze zakladatelů spolku Milion chvilek pro demokracii. 

Stránky