Aktuality

Sobota, 7. Únor 2015 - 13:05

Grantová agentura ČR jmenovala členy do hodnotících panelů na léta 2015-2017. Mezi členy panelu 404 Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia byl opětovně vybrán i Martin Ouředníček

Středa, 4. Únor 2015 - 15:38

V časopise Urban Studies byl v lednu online pulikován článek, mezi jehož autory patří Jana Temelová. Článek diskutuje motivace lidí stěhujících se do vnitřních měst, případové studie byly realizovány v Českých Budějovicích a v Tartu (Estonsko). 

Úterý, 27. Leden 2015 - 8:42

Na mapovém serveru atlasobyvatelstva.cz byla zveřejněna sada specializovaných map "Vývoj stavu sociálních a ekonomických podmínek v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany" vytvořených v roce 2014 v rámci projektu TAČR.

Středa, 21. Leden 2015 - 9:30

Třetí letošní číslo týdeníku Dotyk obsahuje sérii článků od Jiřího Štěpničky pojednávající o různých tématech vázaných k suburbanizaci. Články diskutují stěhování obyvatel z měst od starověku doposud, Středočeský kraj v kontextu suburbanizace i specifika českých suburbií.

Stránky