Aktuality

Středa, 10. Září 2014 - 11:11

Konference Geografie v srdci Evropy se koná 25. - 28. srpna v Praze a je spojena s 23. sjezdem České geografické společnosti a 16. kongresem Slovenskej geografickej společnosti. Na konferenci vystoupí řada českých a slovenských geografů a geografek (program zde), mezi nimi i členové týmu URRlab.

Sobota, 5. Červenec 2014 - 16:30

Výstava Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze patřící mezi výstupy stejnojmenného projektu, který řešil tým URRlab, byla znovu vystavena, tentokrát v Hradci Králové. 

Pátek, 27. Červen 2014 - 12:17

Na začátku června byla úspěšně dokončena certifikace hned dvou metodik, které byly zpracovány v rámci projektu TAČR Prognóza demografického vývoje a jeho důsledků pro kvalitu života v dynamicky se měnících obcích v zázemí českých měst

Úterý, 17. Červen 2014 - 9:51

Dne 12. června se na zámku ve Valči konala konference zaměřená na dlouhodobou budoucnost JE Dukovany. Mezi přednášejícími vystoupil i Martin Ouředníček, který představil současné výstupy projektu TAČR Scénáře budoucího vývoje mikroregionu JE Dukovany.

Stránky