Aktuality

Pondělí, 17. Únor 2014 - 17:00

V rámci Týdne vědy a techniky vystoupil doc. Martin Ouředníček a dr. Petra Špačková a představili novou knihu o suburbanizaci Sub Urbs: krajina, sídla a lidé.

Pondělí, 17. Únor 2014 - 17:00

Ve dnech 7. - 9. 11. proběhla v Brně konference Město a domov, na které zazněla řada příspěvků od členů URRlabu.

Pondělí, 17. Únor 2014 - 17:00

Nový článek Josefa Mareše vyhodnocuje výsledky šetření disponibilních zastavitelných ploch v suburbánním zázemí Prahy.

Pondělí, 17. Únor 2014 - 17:01

Vyšel článek Jakuba Nováka a Jiřího Novobilského o využití dat mobilních operátorů pro zachycení velikosti a denní/týdenní fluktuace přítomného obyvatelstva.

Stránky